داده ها

آخرین معامله 4,213 276.00 6.15
قیمت پایانی 4,334 155.00 3.45
اولین قیمت 4,400
قیمت دیروز 4,489
بازه روز 4,650 4,207
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.367 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 120,338
ارزش معاملات 521.577 میلیون
ارزش بازار 153.279 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 120,338 120,338
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 12
حقیقی 23 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65