داده ها

آخرین معامله 6,398 581.00 9.99
قیمت پایانی 6,398 581.00 9.99
اولین قیمت 6,398
قیمت دیروز 5,817
بازه روز 6,398 6,398
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 35.367 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 26,581
ارزش معاملات 170.065 میلیون
ارزش بازار 226.276 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26,581 26,581
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 6
حقیقی 1 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65