قیمت پایانی تغییر درصد
23,024 1,058.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 23,064 1,098.00 5.00
قیمت پایانی 23,024 1,058.00 4.82
اولین قیمت 22,890
قیمت دیروز 21,966
بازه روز 23,064 22,565
قیمت مجاز 23,064 20,868
بازه هفته 21,785 20,534
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 917
حجم معاملات 2.595 میلیون
ارزش معاملات 59.741 میلیارد
ارزش بازار 2.303 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.495 میلیون 1.295 میلیون
حقوقی 100,000 1.3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 438 226
حقیقی 437 223
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 27.629 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 34,004 23,064 23,064 7 7
1 209 23,000 0 0 0
2 577 22,900 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65