قیمت پایانی تغییر درصد
17,341 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,342 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,341 0.00 0.00
اولین قیمت 17,342
قیمت دیروز 17,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.735 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 9,681 17,342 0 0 0
1 237 16,802 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65