قیمت پایانی تغییر درصد
6,910 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,910 0.00 0.00
اولین قیمت 6,910
قیمت دیروز 6,910
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,910 6,252
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 691.297 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1161 8.516 میلیون 6,910 0 0 0
3 11,490 6,909 0 0 0
1 1,000 6,908 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65