قیمت پایانی تغییر درصد
12,133 170.00 1.38

داده ها

آخرین معامله 12,299 4.00 0.03
قیمت پایانی 12,133 170.00 1.38
اولین قیمت 12,013
قیمت دیروز 12,303
بازه روز 12,510 12,013
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 288
حجم معاملات 358,094
ارزش معاملات 4.345 میلیارد
ارزش بازار 1.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 334,658 336,994
حقوقی 23,436 21,100
تعداد خرید فروش
مجموع 111 49
حقیقی 109 48
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 28.343 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 12,114 12,299 2,200 1
1 1,000 12,105 12,300 5,729 2
1 1,000 12,101 12,349 10,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65