قیمت پایانی تغییر درصد
8,931 39.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 8,850 120.00 1.34
قیمت پایانی 8,931 39.00 0.43
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,970
بازه روز 9,090 8,720
قیمت مجاز 9,418 8,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 585
حجم معاملات 643,300
ارزش معاملات 5.745 میلیارد
ارزش بازار 893.484 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 620,038 630,888
حقوقی 23,371 12,521
تعداد خرید فروش
مجموع 81 435
حقیقی 80 434
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 96.901 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,130 8,850 8,900 1,619 5
1 1,013 8,841 8,919 3,000 1
1 72 8,832 8,920 15,109 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65