قیمت پایانی تغییر درصد
26,209 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,209 0.00 0.00
اولین قیمت 25,990
قیمت دیروز 26,209
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,519 24,899
بازه هفته 26,597 24,063
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,977 25,712 25,712 1 1
1 10,000 25,711 25,899 574 1
2 484 25,703 25,900 1,273 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65