قیمت پایانی تغییر درصد
10,470 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,404 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,470 0.00 0.00
اولین قیمت 10,800
قیمت دیروز 10,470
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,381 8,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100.043 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 9,528 10,840 7,500 1
0 0 0 10,855 2,500 1
0 0 0 10,895 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65