قیمت پایانی تغییر درصد
3,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,196 0.00 0.00
اولین قیمت 3,050
قیمت دیروز 3,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,315 3,001
بازه هفته 3,276 3,048
بازه سال - -
P/E -1399848
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 538,770

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.305 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 3,188 3,220 8,649 1
1 1,660 3,185 3,235 1,200 1
2 828 3,180 3,270 6,415 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65