قیمت پایانی تغییر درصد
1,551 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,551 0.00 0.00
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,551
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,430 1,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -679338
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.089 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 996,903 1,570 1,590 50,000 1
1 5,000 1,563 1,600 40,000 1
3 47,000 1,560 1,627 3,589 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65