قیمت پایانی تغییر درصد
2,497 124.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 2,490 131.00 5.00
قیمت پایانی 2,497 124.00 4.73
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,621
بازه روز 2,630 2,490
قیمت مجاز 2,752 2,490
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1093686
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 538,770

معاملات

تعداد معاملات 346
حجم معاملات 2.08 میلیون
ارزش معاملات 5.194 میلیارد
ارزش بازار 3.363 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.08 میلیون 2.08 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 191 68
حقیقی 191 68
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,489 2,490 854,924 55
1 419 2,391 2,510 51,497 2
1 5,000 1,423 2,524 10,581 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65