قیمت پایانی تغییر درصد
8,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,750 0.00 0.00
اولین قیمت 8,668
قیمت دیروز 8,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,580 8,668
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3832500
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 8,731 8,830 6,960 2
2 34,341 8,720 8,939 2,659 1
1 10,000 8,710 8,940 34,852 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65