قیمت پایانی تغییر درصد
3,357 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,388 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,357 0.00 0.00
اولین قیمت 3,461
قیمت دیروز 3,357
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,683 3,333
بازه هفته 3,679 3,505
بازه سال - -
P/E -1470366
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 538,770

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 749 3,387 3,389 32,453 1
1 9,556 3,350 3,390 35,000 1
1 3,756 3,335 3,395 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65