قیمت پایانی تغییر درصد
2,102 96.00 4.37

داده ها

آخرین معامله 2,089 109.00 4.96
قیمت پایانی 2,102 96.00 4.37
اولین قیمت 2,121
قیمت دیروز 2,198
بازه روز 2,139 2,089
قیمت مجاز 1,430 1,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -920676
تعداد سهام 1.347 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 293
حجم معاملات 2.152 میلیون
ارزش معاملات 4.522 میلیارد
ارزش بازار 2.831 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.152 میلیون 2.152 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 182 57
حقیقی 182 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,089 4.045 میلیون 144
0 0 0 2,095 300 1
0 0 0 2,100 58,203 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65