قیمت پایانی تغییر درصد
9,163 258.00 2.90

داده ها

آخرین معامله 9,090 185.00 2.08
قیمت پایانی 9,163 258.00 2.90
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 8,905
بازه روز 9,293 8,891
قیمت مجاز 9,350 8,460
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4013394
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 307
حجم معاملات 1.006 میلیون
ارزش معاملات 9.214 میلیارد
ارزش بازار 1.833 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.006 میلیون 1.006 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 122 51
حقیقی 122 51
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 8,970 9,090 8,688 1
1 2,168 8,952 9,268 4,340 1
1 1,000 8,950 9,290 3,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65