داده ها

آخرین معامله 5,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,093 0.00 0.00
اولین قیمت 4,880
قیمت دیروز 5,093
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,347 4,839
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1339459
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.273 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,965 5,240 16,400 2
1 1,879 4,936 5,247 10,000 1
1 10,000 4,935 5,260 4,677 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65