داده ها

آخرین معامله 1,516 65.00 4.11
قیمت پایانی 1,588 7.00 0.44
اولین قیمت 1,619
قیمت دیروز 1,581
بازه روز 1,619 1,516
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 417644
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 407,590
ارزش معاملات 647.261 میلیون
ارزش بازار 397 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 307,590 407,590
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 7
حقیقی 12 7
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 158.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,400 1,548 1,590 3,316 1
1 972 1,536 1,591 8,000 1
2 10,660 1,521 1,600 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65