داده ها

آخرین معامله 2,543 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,453 0.00 0.00
اولین قیمت 2,435
قیمت دیروز 2,453
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 645139
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 613.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 106,464 2,543 0 0 0
1 12,174 2,453 0 0 0
1 5,000 2,333 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65