داده ها

آخرین معامله 6,165 248.00 3.87
قیمت پایانی 6,148 265.00 4.13
اولین قیمت 6,101
قیمت دیروز 6,413
بازه روز 6,300 6,101
قیمت مجاز 6,733 6,093
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1616924
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 114,707
ارزش معاملات 705.268 میلیون
ارزش بازار 1.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 114,707 114,707
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 31 25
حقیقی 31 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,162 6,240 16,259 2
1 1,200 6,150 6,250 10,620 2
1 484 6,127 6,429 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65