قیمت پایانی تغییر درصد
7,072 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,967 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,072 0.00 0.00
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 7,072
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,425 6,719
بازه هفته 7,208 5,713
بازه سال - -
P/E 1859936
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.768 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,747 130 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65