داده ها

آخرین معامله 1,803 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,814 0.00 0.00
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,814
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,579 1,429
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 477082
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 453.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,803 1,890 45,476 2
0 0 0 1,899 4,000 2
0 0 0 1,900 3,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65