قیمت پایانی تغییر درصد
10,210 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,006 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,210 0.00 0.00
اولین قیمت 9,910
قیمت دیروز 10,210
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 10,152 9,669
بازه سال - -
P/E 4186100
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.021 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,522 10,006 10,006 203 1
2 3,000 9,940 10,260 3,000 1
1 5,000 9,913 10,269 9,413 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65