قیمت پایانی تغییر درصد
5,834 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,844 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,834 0.00 0.00
اولین قیمت 5,844
قیمت دیروز 5,834
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,844 5,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2391940
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 583.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 2.047 میلیون 5,844 0 0 0
1 1,000 5,689 0 0 0
1 5,320 5,683 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65