قیمت پایانی تغییر درصد
7,417 261.00 3.65

داده ها

آخرین معامله 7,513 357.00 4.99
قیمت پایانی 7,417 261.00 3.65
اولین قیمت 7,110
قیمت دیروز 7,156
بازه روز 7,513 7,100
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3040970
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 269
حجم معاملات 2.47 میلیون
ارزش معاملات 18.319 میلیارد
ارزش بازار 741.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 259,002 232,072
حقوقی 93,070 120,000
تعداد خرید فروش
مجموع 8 26
حقیقی 7 24
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 199.74 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 565,278 7,513 0 0 0
1 15,000 7,385 0 0 0
1 15,000 7,384 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65