قیمت پایانی تغییر درصد
6,992 294.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 6,997 299.00 4.46
قیمت پایانی 6,992 294.00 4.39
اولین قیمت 7,010
قیمت دیروز 6,698
بازه روز 7,010 6,897
قیمت مجاز 7,032 6,364
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2866720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 149,700
ارزش معاملات 1.047 میلیارد
ارزش بازار 699.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 99,700 149,700
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 13
حقیقی 5 13
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 349.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,614 6,970 1,000 1
3 7,000 6,613 6,979 1,000 1
1 3,000 6,612 6,980 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65