قیمت پایانی تغییر درصد
17,217 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,217 0.00 0.00
اولین قیمت 16,625
قیمت دیروز 17,217
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,788 6,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7058970
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 300 17,146 17,221 2,000 1
1 550 17,145 17,229 7,239 3
1 300 17,117 17,234 4,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65