قیمت پایانی تغییر درصد
23,844 1,133.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 23,846 1,135.00 5.00
قیمت پایانی 23,844 1,133.00 4.99
اولین قیمت 23,846
قیمت دیروز 22,711
بازه روز 23,846 23,733
قیمت مجاز 23,846 21,576
بازه هفته 19,924 19,300
بازه سال - -
P/E 9776040
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 889,600
ارزش معاملات 21.211 میلیارد
ارزش بازار 2.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 889,600 889,600
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 92
حقیقی 102 92
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 266,130 23,846 0 0 0
1 57 23,843 0 0 0
1 4,000 23,751 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65