قیمت پایانی تغییر درصد
15,998 89.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 15,830 257.00 1.60
قیمت پایانی 15,998 89.00 0.55
اولین قیمت 16,440
قیمت دیروز 16,087
بازه روز 16,446 15,830
قیمت مجاز 16,891 15,283
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6559180
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 121
حجم معاملات 186,381
ارزش معاملات 2.982 میلیارد
ارزش بازار 1.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 176,381 179,391
حقوقی 10,000 6,990
تعداد خرید فروش
مجموع 42 47
حقیقی 41 46
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 48.154 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 15,555 16,417 520 1
1 330 15,500 16,430 3,000 1
1 500 15,444 16,489 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65