قیمت پایانی تغییر درصد
40,150 640.00 1.57

داده ها

آخرین معامله 39,654 1,136.00 2.78
قیمت پایانی 40,150 640.00 1.57
اولین قیمت 40,990
قیمت دیروز 40,790
بازه روز 40,990 39,654
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 135 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 17,006
ارزش معاملات 682.799 میلیون
ارزش بازار 5.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,006 17,006
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 8
حقیقی 11 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65