قیمت پایانی تغییر درصد
46,633 1,240.00 2.59

داده ها

آخرین معامله 46,437 1,436.00 3.00
قیمت پایانی 46,633 1,240.00 2.59
اولین قیمت 48,910
قیمت دیروز 47,873
بازه روز 48,910 46,437
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 405 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 116
حجم معاملات 65,817
ارزش معاملات 3.069 میلیارد
ارزش بازار 18.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 65,817 65,817
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 76 17
حقیقی 76 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65