قیمت پایانی تغییر درصد
68,855 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 67,695 0.00 0.00
قیمت پایانی 68,855 0.00 0.00
اولین قیمت 71,879
قیمت دیروز 68,855
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 71,879 67,693
بازه هفته 71,879 63,540
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 405 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 279 67,695 69,995 115 1
1 500 67,693 69,997 250 2
0 0 0 69,998 1,097 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65