قیمت پایانی تغییر درصد
67,198 241.00 0.36

داده ها

آخرین معامله 67,395 438.00 0.65
قیمت پایانی 67,198 241.00 0.36
اولین قیمت 67,000
قیمت دیروز 66,957
بازه روز 67,699 66,185
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 135 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 47,850
ارزش معاملات 3.215 میلیارد
ارزش بازار 9.072 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28,710 24,829
حقوقی 19,140 23,021
تعداد خرید فروش
مجموع 34 20
حقیقی 33 19
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 260.795 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65