قیمت پایانی تغییر درصد
1,614 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,614 0.00 0.00
اولین قیمت 1,630
قیمت دیروز 1,614
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269538
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 73.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
57 5.465 میلیون 1,695 1,695 2.716 میلیون 47
2422 238.864 میلیون 1,694 1,696 5,000 1
20 2 میلیون 1,670 1,697 900,000 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65