قیمت پایانی تغییر درصد
1,324 60.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 1,315 69.00 4.99
قیمت پایانی 1,324 60.00 4.34
اولین قیمت 1,372
قیمت دیروز 1,384
بازه روز 1,389 1,315
قیمت مجاز 1,453 1,315
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 221108
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.117 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,123
حجم معاملات 220.439 میلیون
ارزش معاملات 291.771 میلیارد
ارزش بازار 60.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 176.658 میلیون 204.363 میلیون
حقوقی 43.855 میلیون 16.15 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,532 1,107
حقیقی 1,513 1,102
حقوقی 19 5
تغییر حقوقی به حقیقی 36.681 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 40,000 1,300 1,315 65.333 میلیون 758
1 7,000 1,288 1,316 100,000 1
1 20,000 1,269 1,317 6,716 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65