قیمت پایانی تغییر درصد
446 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 448 0.00 0.00
قیمت پایانی 446 0.00 0.00
اولین قیمت 449
قیمت دیروز 446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 472 428
بازه هفته 464 440
بازه سال - -
P/E 74482
تعداد سهام 223.926 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 22.026 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 99.871 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 447 447 300 1
13 370,807 446 448 829,286 12
118 6.701 میلیون 445 449 489,048 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65