قیمت پایانی تغییر درصد
486 21.00 4.52

داده ها

آخرین معامله 487 22.00 4.73
قیمت پایانی 486 21.00 4.52
اولین قیمت 465
قیمت دیروز 465
بازه روز 488 451
قیمت مجاز 488 442
بازه هفته 429 417
بازه سال - -
P/E 81162
تعداد سهام 223.926 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 23.585 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 89,240
حجم معاملات 3.723 میلیارد
ارزش معاملات 1.809 هزار میلیارد
ارزش بازار 108.828 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.869 میلیارد 1.359 میلیارد
حقوقی 853.777 میلیون 2.364 میلیارد
تعداد خرید فروش
مجموع 7,877 5,543
حقیقی 7,831 5,445
حقوقی 46 98
تغییر حقوقی به حقیقی 734.184 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 212,500 487 487 100,000 1
12 834,500 486 488 16.464 میلیون 170
14 503,724 485 490 150,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65