قیمت پایانی تغییر درصد
994 12.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 985 3.00 0.31
قیمت پایانی 994 12.00 1.22
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 982
بازه روز 1,020 962
قیمت مجاز 1,031 933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165998
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10.341 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,697
حجم معاملات 109.591 میلیون
ارزش معاملات 108.908 میلیارد
ارزش بازار 45.426 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 90.493 میلیون 100.694 میلیون
حقوقی 19.105 میلیون 8.924 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,061 646
حقیقی 1,048 637
حقوقی 13 9
تغییر حقوقی به حقیقی 10.14 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 986 989 33,500 1
13 530,472 985 990 138,807 28
3 108,000 984 991 56,680 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65