قیمت پایانی تغییر درصد
392 3.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 400 5.00 1.27
قیمت پایانی 392 3.00 0.76
اولین قیمت 392
قیمت دیروز 395
بازه روز 401 385
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65464
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 18,471
حجم معاملات 600.58 میلیون
ارزش معاملات 235.699 میلیارد
ارزش بازار 17.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 580.829 میلیون 554.969 میلیون
حقوقی 19.751 میلیون 45.611 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 4,303 2,087
حقیقی 4,292 2,074
حقوقی 11 13
تغییر حقوقی به حقیقی 10.137 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 370,000 400 400 1.716 میلیون 24
64 5.389 میلیون 399 401 1.267 میلیون 20
20 1.153 میلیون 398 402 4.086 میلیون 53

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65