قیمت پایانی تغییر درصد
3,621 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,593 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,621 0.00 0.00
اولین قیمت 3,531
قیمت دیروز 3,621
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 4,150 3,801
بازه سال - -
P/E 351237
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.281 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 569 3,585 3,593 40,300 1
1 2,000 3,582 3,599 281 1
2 2,075 3,580 3,720 16,174 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65