داده ها

آخرین معامله 1,910 36.00 1.85
قیمت پایانی 1,905 41.00 2.11
اولین قیمت 2,000
قیمت دیروز 1,946
بازه روز 2,000 1,855
قیمت مجاز 2,043 1,849
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 184785
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 496
حجم معاملات 2.669 میلیون
ارزش معاملات 5.085 میلیارد
ارزش بازار 1.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.669 میلیون 2.669 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 173 141
حقیقی 173 141
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,050 1,920 1,942 11,526 2
1 450 1,910 1,943 8,000 1
3 5,707 1,904 1,945 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65