داده ها

آخرین معامله 2,060 98.00 4.99
قیمت پایانی 2,027 65.00 3.31
اولین قیمت 1,998
قیمت دیروز 1,962
بازه روز 2,060 1,935
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196619
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 917
حجم معاملات 6.573 میلیون
ارزش معاملات 13.324 میلیارد
ارزش بازار 1.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.195 میلیون 6.573 میلیون
حقوقی 378,196 0
تعداد خرید فروش
مجموع 251 301
حقیقی 249 301
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 766.603 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 1.242 میلیون 2,060 2,068 3,582 1
1 700 2,052 2,070 50,000 1
1 10,000 2,041 2,080 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65