قیمت پایانی تغییر درصد
2,793 1.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 2,733 59.00 2.11
قیمت پایانی 2,793 1.00 0.04
اولین قیمت 2,885
قیمت دیروز 2,792
بازه روز 2,885 2,710
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 270921
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 1,436
حجم معاملات 10.772 میلیون
ارزش معاملات 30.083 میلیارد
ارزش بازار 1.76 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.07 میلیون 10.772 میلیون
حقوقی 702,990 0
تعداد خرید فروش
مجموع 352 358
حقیقی 350 358
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.963 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,723 2,754 10,967 1
3 21,600 2,720 2,780 10,000 1
7 40,334 2,710 2,789 19,836 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65