قیمت پایانی تغییر درصد
2,926 19.00 0.65

داده ها

آخرین معامله 2,953 46.00 1.58
قیمت پایانی 2,926 19.00 0.65
اولین قیمت 2,849
قیمت دیروز 2,907
بازه روز 3,000 2,849
قیمت مجاز 3,052 2,762
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 283822
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 428
حجم معاملات 2.469 میلیون
ارزش معاملات 7.225 میلیارد
ارزش بازار 1.843 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.477 میلیون 2.477 میلیون
حقوقی 780 780
تعداد خرید فروش
مجموع 148 111
حقیقی 147 110
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 8,367 2,920 2,953 7,390 1
1 500 2,918 2,954 12,103 1
1 500 2,917 2,955 18,810 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65