داده ها

آخرین معامله 1,797 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,802 0.00 0.00
اولین قیمت 1,860
قیمت دیروز 1,802
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,081 1,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 174794
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 264,410

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,001 1,754 1,840 1,639 1
1 10,000 1,725 1,850 11,078 1
0 0 0 1,870 567 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65