قیمت پایانی تغییر درصد
6,962 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,962 0.00 0.00
اولین قیمت 7,050
قیمت دیروز 6,962
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8006300
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.481 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 65,000 7,000 7,007 4,000 1
1 3,000 6,990 7,009 5,000 1
1 3,000 6,980 7,010 31,157 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65