قیمت پایانی تغییر درصد
10,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,792 0.00 0.00
اولین قیمت 10,300
قیمت دیروز 10,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,242 10,172
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12410800
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 4,781 10,600 10,690 1,993 1
1 1,000 10,582 10,715 200 1
1 1,000 10,581 10,770 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65