قیمت پایانی تغییر درصد
10,550 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,550 0.00 0.00
اولین قیمت 10,550
قیمت دیروز 10,550
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,801 11,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12132500
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.275 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
46 1.102 میلیون 10,550 10,850 2,000 1
1 860 10,501 10,870 1,543 1
8 260,000 10,400 10,899 137 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65