قیمت پایانی تغییر درصد
10,533 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,533 0.00 0.00
اولین قیمت 10,251
قیمت دیروز 10,533
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,908 9,870
بازه هفته 10,779 10,210
بازه سال - -
P/E 12112950
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,500 10,520 10,650 7,190 1
2 18,800 10,513 10,700 1,000 1
1 5,000 10,512 10,750 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65