قیمت پایانی تغییر درصد
12,896 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,995 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,896 0.00 0.00
اولین قیمت 12,650
قیمت دیروز 12,896
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,028 11,788
بازه هفته 13,028 11,200
بازه سال - -
P/E 14830400
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,868 12,994 13,028 60,242 3
1 1,220 12,971 0 0 0
2 1,764 12,950 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65