قیمت پایانی تغییر درصد
10,912 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,996 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,912 0.00 0.00
اولین قیمت 10,999
قیمت دیروز 10,912
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,057 10,005
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12548800
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 10,800 10,996 5,548 2
1 1,500 10,790 11,000 4,000 2
1 1,500 10,780 11,049 9,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65