داده ها

آخرین معامله 4,445 123.00 2.85
قیمت پایانی 4,397 75.00 1.74
اولین قیمت 4,480
قیمت دیروز 4,322
بازه روز 4,480 4,117
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 158.438 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 118,955
ارزش معاملات 523.039 میلیون
ارزش بازار 696.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,955 118,955
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 19
حقیقی 17 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65