قیمت پایانی تغییر درصد
8,826 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,866 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,826 0.00 0.00
اولین قیمت 8,626
قیمت دیروز 8,826
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,598 8,098
بازه هفته 8,866 8,150
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 158.438 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 18,107 8,598 0 0 0
1 1,500 8,484 0 0 0
1 6,200 8,380 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65