قیمت پایانی تغییر درصد
7,779 24.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 7,860 105.00 1.35
قیمت پایانی 7,779 24.00 0.31
اولین قیمت 7,869
قیمت دیروز 7,755
بازه روز 7,869 7,680
قیمت مجاز 8,142 7,368
بازه هفته 7,960 7,560
بازه سال - -
P/E 1229082
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 366,307
ارزش معاملات 2.85 میلیارد
ارزش بازار 4.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 376,307 356,307
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 61 34
حقیقی 61 33
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 155.58 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,053 7,860 7,865 4,000 1
2 3,105 7,850 7,867 2,500 1
3 35,803 7,840 7,868 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65