قیمت پایانی تغییر درصد
8,628 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,542 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,628 0.00 0.00
اولین قیمت 8,620
قیمت دیروز 8,628
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,910 8,062
بازه هفته 8,889 8,300
بازه سال - -
P/E 1363224
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 8,535 8,629 19,194 1
1 500 8,527 8,641 3,034 1
1 400 8,525 8,649 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65