داده ها

آخرین معامله 2,106 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,067 0.00 0.00
اولین قیمت 2,106
قیمت دیروز 2,067
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,106 1,906
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 326586
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 268,384

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
47 1.082 میلیون 2,106 0 0 0
1 4,000 2,059 0 0 0
1 30,456 2,056 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65