قیمت پایانی تغییر درصد
5,815 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,815 0.00 0.00
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,815
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,607 2,359
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 918770
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.489 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,350 5,790 5,829 6,000 1
2 20,000 5,780 5,830 1,720 1
1 10,000 5,770 5,893 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65