قیمت پایانی تغییر درصد
7,782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,815 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,782 0.00 0.00
اولین قیمت 7,445
قیمت دیروز 7,782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,201 7,421
بازه هفته 8,270 7,411
بازه سال - -
P/E 1229556
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.669 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,951 7,770 7,819 15,925 1
1 1,000 7,760 7,850 2,000 1
1 500 7,751 7,900 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65