داده ها

آخرین معامله 3,287 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,267 0.00 0.00
اولین قیمت 3,136
قیمت دیروز 3,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,607 2,359
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 516186
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 930 3,261 3,287 6,616 1
1 18,100 3,201 3,300 15,000 1
2 21,531 3,200 3,303 8,182 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65