قیمت پایانی تغییر درصد
7,830 75.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 7,799 44.00 0.57
قیمت پایانی 7,830 75.00 0.97
اولین قیمت 7,869
قیمت دیروز 7,755
بازه روز 7,950 7,680
قیمت مجاز 8,142 7,368
بازه هفته 7,960 7,560
بازه سال - -
P/E 1237140
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 793
حجم معاملات 3.123 میلیون
ارزش معاملات 24.456 میلیارد
ارزش بازار 4.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.97 میلیون 2.059 میلیون
حقوقی 153,519 1.065 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 315 150
حقیقی 313 148
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.133 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,531 7,780 7,800 27,377 2
1 2,000 7,770 7,830 6,000 1
1 2,000 7,710 7,862 8,350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65