داده ها

آخرین معامله 2,664 140.00 4.99
قیمت پایانی 2,756 48.00 1.71
اولین قیمت 2,800
قیمت دیروز 2,804
بازه روز 2,805 2,664
قیمت مجاز 2,944 2,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 435448
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 255
حجم معاملات 2.469 میلیون
ارزش معاملات 6.802 میلیارد
ارزش بازار 1.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.507 میلیون 2.407 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 141 56
حقیقی 141 55
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 275.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,610 2,664 533,336 15
2 50,010 2,470 2,665 11,000 1
1 10,000 2,201 2,730 43,940 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65