قیمت پایانی تغییر درصد
7,211 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,219 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,211 0.00 0.00
اولین قیمت 7,150
قیمت دیروز 7,211
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,219 6,533
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1139338
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
132 601,510 7,219 7,310 300 1
1 170 7,216 7,499 6,000 2
1 276 7,200 7,548 15,572 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65