داده ها

آخرین معامله 1,775 60.00 3.50
قیمت پایانی 1,708 7.00 0.41
اولین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,715
بازه روز 1,775 1,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,750 1,700
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 264
حجم معاملات 2.842 میلیون
ارزش معاملات 4.853 میلیارد
ارزش بازار 2.439 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.842 میلیون 2.842 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 115 49
حقیقی 115 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65