داده ها

آخرین معامله 1,790 23.00 1.27
قیمت پایانی 1,758 55.00 3.03
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,813
بازه روز 1,950 1,690
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 430
حجم معاملات 2.999 میلیون
ارزش معاملات 5.271 میلیارد
ارزش بازار 2.51 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.999 میلیون 2.961 میلیون
حقوقی 0 37,825
تعداد خرید فروش
مجموع 161 96
حقیقی 161 94
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 66.496 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65