داده ها

آخرین معامله 2,890 22.00 0.77
قیمت پایانی 2,890 22.00 0.77
اولین قیمت 2,890
قیمت دیروز 2,868
بازه روز 2,890 2,890
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 563,572
ارزش معاملات 1.629 میلیارد
ارزش بازار 4.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 563,572 563,572
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 25
حقیقی 25 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65