داده ها

آخرین معامله 2,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,360 0.00 0.00
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,439 2,297
بازه هفته 2,465 2,300
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.428 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,450 2,345 2,400 31,720 3
1 836 2,341 2,418 42,977 2
5 16,449 2,340 2,419 3,598 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65