قیمت پایانی تغییر درصد
1,341 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,358 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,341 0.00 0.00
اولین قیمت 1,322
قیمت دیروز 1,341
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,250 1,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 295020
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.63 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 51,000 1,336 1,358 29,707 1
1 96,859 1,335 1,359 8,600 3
1 80,000 1,334 1,360 31,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65