داده ها

آخرین معامله 2,142 32.00 1.47
قیمت پایانی 2,159 15.00 0.69
اولین قیمت 2,210
قیمت دیروز 2,174
بازه روز 2,210 2,125
قیمت مجاز 2,282 2,066
بازه هفته 2,390 2,300
بازه سال - -
P/E 474980
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,313
حجم معاملات 10.442 میلیون
ارزش معاملات 22.54 میلیارد
ارزش بازار 8.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.838 میلیون 10.442 میلیون
حقوقی 603,170 0
تعداد خرید فروش
مجموع 379 222
حقیقی 376 222
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.302 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,519 2,125 2,157 66,500 1
1 5,000 2,123 2,170 60,000 1
4 14,000 2,122 2,174 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65