قیمت پایانی تغییر درصد
1,070 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,078 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,070 0.00 0.00
اولین قیمت 1,070
قیمت دیروز 1,070
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,250 1,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 235400
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 977 1,078 1,080 2,500 1
1 100,000 1,060 1,082 100 1
3 4,677 1,057 1,085 190,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65