قیمت پایانی تغییر درصد
1,166 11.00 0.95

داده ها

آخرین معامله 1,168 13.00 1.13
قیمت پایانی 1,166 11.00 0.95
اولین قیمت 1,160
قیمت دیروز 1,155
بازه روز 1,174 1,146
قیمت مجاز 1,250 1,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 256520
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 3.179 میلیون
ارزش معاملات 3.707 میلیارد
ارزش بازار 3.156 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.179 میلیون 1.491 میلیون
حقوقی 0 1.688 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 51 53
حقیقی 51 52
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.968 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 1,158 1,169 10,612 1
2 13,000 1,155 1,170 147,597 7
1 900 1,153 1,172 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65