قیمت پایانی تغییر درصد
1,194 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,194 0.00 0.00
اولین قیمت 1,237
قیمت دیروز 1,194
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,276 1,156
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 262680
تعداد سهام 2.707 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,001 1,200 1,214 70,000 1
1 35,000 1,177 1,219 5,000 1
1 29,200 1,171 1,220 55,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65