قیمت پایانی تغییر درصد
1,434 8.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 1,445 3.00 0.21
قیمت پایانی 1,434 8.00 0.55
اولین قیمت 1,459
قیمت دیروز 1,442
بازه روز 1,460 1,411
قیمت مجاز 1,514 1,370
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 315480
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 280
حجم معاملات 1.841 میلیون
ارزش معاملات 2.64 میلیارد
ارزش بازار 5.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.841 میلیون 1.541 میلیون
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 84 82
حقیقی 84 81
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 430.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,442 1,449 100 1
2 23,000 1,420 1,450 71,000 2
2 1,183 1,419 1,458 22,276 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65