قیمت پایانی تغییر درصد
2,226 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,226 0.00 0.00
اولین قیمت 2,261
قیمت دیروز 2,226
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,336 2,114
بازه هفته 2,289 2,120
بازه سال - -
P/E 489720
تعداد سهام 4.007 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.603 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.919 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 2,220 2,225 25,000 1
1 33,500 2,206 2,226 4,720 1
1 20,000 2,202 2,230 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65