قیمت پایانی تغییر درصد
11,903 501.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 11,972 570.00 5.00
قیمت پایانی 11,903 501.00 4.39
اولین قیمت 11,000
قیمت دیروز 11,402
بازه روز 11,972 11,000
قیمت مجاز 11,972 10,832
بازه هفته 13,730 11,323
بازه سال - -
P/E 416605
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,000

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 492,747
ارزش معاملات 5.865 میلیارد
ارزش بازار 3.214 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 492,747 392,747
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 44 67
حقیقی 44 66
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.19 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
78 672,949 11,972 12,315 878 1
2 1,768 11,966 12,513 11,616 2
2 621 11,879 12,943 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65