قیمت پایانی تغییر درصد
4,788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,788 0.00 0.00
اولین قیمت 4,751
قیمت دیروز 4,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167580
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 957.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 420 4,751 4,797 500 1
1 3,000 4,750 4,800 12,590 2
1 1,000 4,745 4,803 973 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65