قیمت پایانی تغییر درصد
13,587 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,423 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,587 0.00 0.00
اولین قیمت 13,422
قیمت دیروز 13,587
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,834 13,422
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 475545
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.668 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 132,566 13,423 13,449 3,600 1
29 42,312 13,422 13,490 966 1
1 78 13,023 13,625 325 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65