قیمت پایانی تغییر درصد
4,843 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,885 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,843 0.00 0.00
اولین قیمت 4,861
قیمت دیروز 4,843
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 169505
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 968.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 4,000 4,842 4,889 4,200 1
1 250 4,825 4,890 30,000 1
1 800 4,822 4,900 4,251 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65