قیمت پایانی تغییر درصد
3,994 189.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 3,995 190.00 4.99
قیمت پایانی 3,994 189.00 4.97
اولین قیمت 3,980
قیمت دیروز 3,805
بازه روز 3,995 3,980
قیمت مجاز 3,995 3,615
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139790
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,805

معاملات

تعداد معاملات 118
حجم معاملات 472,604
ارزش معاملات 1.888 میلیارد
ارزش بازار 798.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 472,604 447,604
حقوقی 0 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 39 28
حقیقی 39 27
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 99.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 26,339 3,995 0 0 0
2 1,300 3,900 0 0 0
1 11,000 3,800 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65