قیمت پایانی تغییر درصد
15,746 728.00 4.85

داده ها

آخرین معامله 15,495 477.00 3.18
قیمت پایانی 15,746 728.00 4.85
اولین قیمت 15,768
قیمت دیروز 15,018
بازه روز 15,768 15,020
قیمت مجاز 15,768 14,268
بازه هفته 13,880 13,300
بازه سال - -
P/E 551110
تعداد سهام 270 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,000

معاملات

تعداد معاملات 1,212
حجم معاملات 4.015 میلیون
ارزش معاملات 63.226 میلیارد
ارزش بازار 4.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.015 میلیون 3.284 میلیون
حقوقی 0 731,572
تعداد خرید فروش
مجموع 555 337
حقیقی 555 334
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 11.519 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 190 15,201 15,495 6,891 2
1 100 15,200 15,500 47,400 1
1 8,000 15,195 15,540 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65