قیمت پایانی تغییر درصد
4,300 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,301 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,300 0.00 0.00
اولین قیمت 4,301
قیمت دیروز 4,300
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,301 3,893
بازه هفته 3,750 3,651
بازه سال - -
P/E 150500
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,807

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 860 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 194,945 4,301 4,380 1,000 1
1 1,000 4,300 4,945 1,000 1
1 1,000 4,291 5,280 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65