قیمت پایانی تغییر درصد
10,648 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,557 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,648 0.00 0.00
اولین قیمت 10,700
قیمت دیروز 10,648
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372680
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 129,735

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 9,985 10,557 381,400 8
1 150 9,960 10,598 41,636 1
1 122 8,282 10,621 2,925 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65