داده ها

آخرین معامله 3,824 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,813 0.00 0.00
اولین قیمت 3,675
قیمت دیروز 3,813
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,705 3,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 282162
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 145,560

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 330,215 3,824 3,860 1,015 1
1 3,000 3,722 3,942 13,000 1
1 1,850 3,721 3,943 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65