داده ها

آخرین معامله 3,574 167.00 4.90
قیمت پایانی 3,575 168.00 4.93
اولین قیمت 3,577
قیمت دیروز 3,407
بازه روز 3,577 3,500
قیمت مجاز 3,577 3,237
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 264550
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 187,440
ارزش معاملات 670.141 میلیون
ارزش بازار 1.287 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 43,440 187,440
حقوقی 144,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 20
حقیقی 11 20
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 514.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 342 3,570 3,574 13,191 3
2 1,390 3,550 3,575 60,000 2
1 5,000 3,471 3,576 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65