قیمت پایانی تغییر درصد
25,665 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,316 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,665 0.00 0.00
اولین قیمت 25,316
قیمت دیروز 25,665
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,980 25,316
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1899210
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 25,316 277,186 99
0 0 0 25,326 200 1
0 0 0 26,648 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65