داده ها

آخرین معامله 7,170 341.00 4.99
قیمت پایانی 7,160 331.00 4.85
اولین قیمت 7,040
قیمت دیروز 6,829
بازه روز 7,170 7,010
قیمت مجاز 3,705 3,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 529840
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 145,560

معاملات

تعداد معاملات 125
حجم معاملات 373,061
ارزش معاملات 2.671 میلیارد
ارزش بازار 2.578 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 322,772 373,061
حقوقی 50,289 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 42
حقیقی 44 42
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 360.069 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,103 7,060 7,170 64,398 2
1 1,500 7,059 7,400 1,000 1
1 1,000 7,058 7,498 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65