داده ها

آخرین معامله 3,203 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,178 0.00 0.00
اولین قیمت 3,170
قیمت دیروز 3,178
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,203 2,899
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 235172
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,508

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 218,063 3,203 0 0 0
1 600 3,159 0 0 0
2 3,152 3,151 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65