داده ها

آخرین معامله 1,545 100.00 6.08
قیمت پایانی 1,588 57.00 3.47
اولین قیمت 1,640
قیمت دیروز 1,645
بازه روز 1,670 1,545
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,174
حجم معاملات 10.281 میلیون
ارزش معاملات 16.328 میلیارد
ارزش بازار 1.378 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.272 میلیون 10.052 میلیون
حقوقی 9,034 228,366
تعداد خرید فروش
مجموع 392 294
حقیقی 391 293
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 348.299 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65