داده ها

آخرین معامله 1,388 36.00 2.53
قیمت پایانی 1,375 49.00 3.44
اولین قیمت 1,478
قیمت دیروز 1,424
بازه روز 1,478 1,331
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 2.721 میلیون
ارزش معاملات 3.741 میلیارد
ارزش بازار 1.193 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.41 میلیون 2.561 میلیون
حقوقی 311,876 160,791
تعداد خرید فروش
مجموع 155 77
حقیقی 154 76
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 207.742 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65