داده ها

آخرین معامله 1,430 11.00 0.76
قیمت پایانی 1,461 20.00 1.39
اولین قیمت 1,477
قیمت دیروز 1,441
بازه روز 1,512 1,420
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,371
حجم معاملات 12.116 میلیون
ارزش معاملات 17.706 میلیارد
ارزش بازار 1.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.076 میلیون 6.774 میلیون
حقوقی 40,000 5.343 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 426 249
حقیقی 425 247
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.747 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65