داده ها

آخرین معامله 1,806 40.00 2.17
قیمت پایانی 1,808 38.00 2.06
اولین قیمت 1,805
قیمت دیروز 1,846
بازه روز 1,812 1,801
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 178,031
ارزش معاملات 321.791 میلیون
ارزش بازار 1.569 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 229,346 229,346
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 18
حقیقی 23 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65