قیمت پایانی تغییر درصد
1,795 23.00 1.30

داده ها

آخرین معامله 1,797 25.00 1.41
قیمت پایانی 1,795 23.00 1.30
اولین قیمت 1,755
قیمت دیروز 1,772
بازه روز 1,821 1,755
قیمت مجاز 2,007 1,891
بازه هفته 1,970 1,861
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 510
حجم معاملات 4.691 میلیون
ارزش معاملات 8.423 میلیارد
ارزش بازار 1.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.691 میلیون 2.691 میلیون
حقوقی 0 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 144 88
حقیقی 144 87
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.59 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,205 1,910 1,925 500 1
2 5,500 1,907 1,926 4,000 1
4 25,128 1,906 1,927 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65