قیمت پایانی تغییر درصد
1,827 91.00 5.24

داده ها

آخرین معامله 1,777 41.00 2.36
قیمت پایانی 1,827 91.00 5.24
اولین قیمت 1,859
قیمت دیروز 1,736
بازه روز 1,865 1,762
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,003
حجم معاملات 13.986 میلیون
ارزش معاملات 25.555 میلیارد
ارزش بازار 1.585 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.719 میلیون 7.752 میلیون
حقوقی 266,452 6.234 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 311 132
حقیقی 309 129
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 10.903 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65