داده ها

آخرین معامله 1,322 38.00 2.79
قیمت پایانی 1,355 5.00 0.37
اولین قیمت 1,360
قیمت دیروز 1,360
بازه روز 1,388 1,302
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 476
حجم معاملات 5.188 میلیون
ارزش معاملات 7.031 میلیارد
ارزش بازار 1.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.154 میلیون 3.598 میلیون
حقوقی 34,330 1.59 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 187 85
حقیقی 185 84
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.108 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65