داده ها

آخرین معامله 1,312 12.00 0.91
قیمت پایانی 1,318 6.00 0.45
اولین قیمت 1,340
قیمت دیروز 1,324
بازه روز 1,351 1,308
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 867.764 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 596
حجم معاملات 4.322 میلیون
ارزش معاملات 5.698 میلیارد
ارزش بازار 1.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.322 میلیون 4.322 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 237 136
حقیقی 237 136
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65