قیمت پایانی تغییر درصد
12,900 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,900 0.00 0.00
اولین قیمت 12,900
قیمت دیروز 12,900
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,190 11,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 381.84 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,880 12,900 13,076 30,000 2
0 0 0 14,144 700 1
0 0 0 14,145 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/02/23)

65