داده ها

آخرین معامله 71,050 2,898.00 3.92
قیمت پایانی 72,406 1,542.00 2.09
اولین قیمت 75,300
قیمت دیروز 73,948
بازه روز 75,300 69,545
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 244370250
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 24,387
ارزش معاملات 1.766 میلیارد
ارزش بازار 3.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,387 24,387
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 53 36
حقیقی 53 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65