قیمت پایانی تغییر درصد
73,727 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 73,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 73,727 0.00 0.00
اولین قیمت 73,720
قیمت دیروز 73,727
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 248828625
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65