داده ها

آخرین معامله 71,055 517.00 0.73
قیمت پایانی 71,616 1,078.00 1.53
اولین قیمت 73,140
قیمت دیروز 70,538
بازه روز 73,800 70,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 241704000
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 65,945
ارزش معاملات 4.723 میلیارد
ارزش بازار 3.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66,324 43,329
حقوقی 0 22,995
تعداد خرید فروش
مجموع 76 49
حقیقی 76 47
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.647 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65