قیمت پایانی تغییر درصد
82,919 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 83,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 82,919 0.00 0.00
اولین قیمت 83,000
قیمت دیروز 82,919
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 80,181 72,545
بازه هفته 83,456 76,400
بازه سال - -
P/E 279851625
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.146 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,904 79,000 80,180 150 1
1 914 77,303 80,181 10,426 15
1 600 77,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65