قیمت پایانی تغییر درصد
3,565 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,565 0.00 0.00
اولین قیمت 3,479
قیمت دیروز 3,565
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,348 3,030
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2352900
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 855.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,500 3,452 3,550 1,600 1
5 17,000 3,405 3,560 8,307 6
1 369 3,400 3,570 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65