داده ها

آخرین معامله 3,037 144.00 4.98
قیمت پایانی 3,037 144.00 4.98
اولین قیمت 3,037
قیمت دیروز 2,893
بازه روز 3,037 3,037
قیمت مجاز 3,037 2,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2004420
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 87,300
ارزش معاملات 265.13 میلیون
ارزش بازار 728.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 87,300 11,537
حقوقی 0 75,763
تعداد خرید فروش
مجموع 2 3
حقیقی 2 2
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 230.092 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 1.217 میلیون 3,037 0 0 0
2 26,319 3,033 0 0 0
1 1,500 2,893 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65