قیمت پایانی تغییر درصد
8,346 397.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 8,346 397.00 4.99
قیمت پایانی 8,346 397.00 4.99
اولین قیمت 8,346
قیمت دیروز 7,949
بازه روز 8,346 8,340
قیمت مجاز 3,348 3,030
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5508360
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 406,901
ارزش معاملات 3.396 میلیارد
ارزش بازار 2.003 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 406,901 55,532
حقوقی 0 351,369
تعداد خرید فروش
مجموع 54 23
حقیقی 54 21
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.933 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 63,566 8,346 0 0 0
2 1,447 8,100 0 0 0
1 125 8,010 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65