قیمت پایانی تغییر درصد
3,148 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,148 0.00 0.00
اولین قیمت 3,149
قیمت دیروز 3,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,348 3,030
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2077680
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 755.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,550 3,112 3,150 3,550 1
1 4,050 3,111 3,151 3,455 1
1 5,005 3,110 3,152 3,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65