قیمت پایانی تغییر درصد
3,637 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,637 0.00 0.00
اولین قیمت 3,678
قیمت دیروز 3,637
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,686 3,336
بازه هفته 3,736 3,520
بازه سال - -
P/E 2400420
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 872.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,403 3,514 3,669 550 1
1 1,647 3,500 3,670 1,955 1
1 2,550 3,499 3,671 1,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65