قیمت پایانی تغییر درصد
19,226 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,282 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,226 0.00 0.00
اولین قیمت 19,279
قیمت دیروز 19,226
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,187 18,265
بازه هفته 19,282 14,410
بازه سال - -
P/E 12689160
تعداد سهام 290 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.576 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 55 18,000 19,498 280 1
1 226 17,540 19,798 275 1
1 58 17,446 20,900 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65