قیمت پایانی تغییر درصد
9,224 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,224 0.00 0.00
اولین قیمت 8,947
قیمت دیروز 9,224
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,887 8,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6087840
تعداد سهام 290 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 428 9,300 9,490 13,145 1
1 1,000 9,200 9,539 1,400 1
1 500 9,180 9,550 105 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65