قیمت پایانی تغییر درصد
15,047 611.00 3.90

داده ها

آخرین معامله 15,000 658.00 4.20
قیمت پایانی 15,047 611.00 3.90
اولین قیمت 15,250
قیمت دیروز 15,658
بازه روز 15,550 14,876
قیمت مجاز 16,440 14,876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9931020
تعداد سهام 290 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 214
حجم معاملات 439,942
ارزش معاملات 6.62 میلیارد
ارزش بازار 4.364 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 354,661 366,120
حقوقی 85,281 73,822
تعداد خرید فروش
مجموع 74 79
حقیقی 73 78
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 172.424 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,378 15,000 15,001 300 1
1 1,149 14,961 15,127 10,000 1
2 16,650 14,960 15,130 1,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65