قیمت پایانی تغییر درصد
2,498 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,498 0.00 0.00
اولین قیمت 2,499
قیمت دیروز 2,498
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44964
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,302

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 791.666 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 64,448 2,450 2,498 1,848 1
1 1,000 2,446 2,513 2,000 1
1 2,044 2,434 2,514 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65