قیمت پایانی تغییر درصد
2,579 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,618 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,579 0.00 0.00
اولین قیمت 2,618
قیمت دیروز 2,579
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,618 2,370
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 46422
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,947

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 817.337 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 310,583 2,618 0 0 0
1 1,911 2,600 0 0 0
1 3,000 2,513 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65