قیمت پایانی تغییر درصد
5,584 293.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 5,584 293.00 4.99
قیمت پایانی 5,584 293.00 4.99
اولین قیمت 5,584
قیمت دیروز 5,877
بازه روز 5,584 5,584
قیمت مجاز 6,170 5,584
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 100512
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 126,768

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 178,796
ارزش معاملات 998.397 میلیون
ارزش بازار 1.77 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 128,796 178,796
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 3
حقیقی 64 3
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 279.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,584 862,351 40
0 0 0 5,750 1,000 1
0 0 0 5,800 1,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65