قیمت پایانی تغییر درصد
9,932 167.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 9,600 165.00 1.69
قیمت پایانی 9,932 167.00 1.71
اولین قیمت 9,962
قیمت دیروز 9,765
بازه روز 10,249 9,400
قیمت مجاز 10,253 9,277
بازه هفته 9,599 8,714
بازه سال - -
P/E 178776
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 126,768

معاملات

تعداد معاملات 359
حجم معاملات 1.042 میلیون
ارزش معاملات 10.344 میلیارد
ارزش بازار 3.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.042 میلیون 831,701
حقوقی 0 209,811
تعداد خرید فروش
مجموع 148 104
حقیقی 148 102
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.084 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 625 9,570 9,669 189 1
2 538 9,545 9,735 4,638 1
1 110 9,541 9,848 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65