قیمت پایانی تغییر درصد
2,267 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,248 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,267 0.00 0.00
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40806
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,302

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 718.458 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,205 2,280 13,255 1
1 15,000 2,200 2,289 30,000 1
1 1,000 2,198 2,290 450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65