قیمت پایانی تغییر درصد
9,392 460.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 9,496 356.00 3.61
قیمت پایانی 9,392 460.00 4.67
اولین قیمت 9,360
قیمت دیروز 9,852
بازه روز 9,779 9,360
قیمت مجاز 10,344 9,360
بازه هفته 10,494 9,406
بازه سال - -
P/E 169056
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 126,768

معاملات

تعداد معاملات 1,058
حجم معاملات 3.342 میلیون
ارزش معاملات 31.39 میلیارد
ارزش بازار 2.977 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.342 میلیون 3.342 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 448 227
حقیقی 448 227
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 9,362 9,498 670 1
3 8,520 9,361 9,500 127,300 4
3 413 9,360 9,539 620 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65