قیمت پایانی تغییر درصد
2,261 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,261 0.00 0.00
اولین قیمت 2,243
قیمت دیروز 2,261
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,412 2,184
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40698
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 226,040

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 716.556 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,503 2,210 2,240 3,200 1
1 5,000 2,208 2,298 11,000 3
2 3,280 2,205 2,300 93,326 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65