قیمت پایانی تغییر درصد
4,139 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,124 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,139 0.00 0.00
اولین قیمت 4,470
قیمت دیروز 4,139
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 74502
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,302

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,980 3,808 4,124 258,607 31
1 4,000 2,300 4,195 11,900 1
0 0 0 4,200 23,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65