قیمت پایانی تغییر درصد
63,589 686.00 1.07

داده ها

آخرین معامله 63,002 1,273.00 1.98
قیمت پایانی 63,589 686.00 1.07
اولین قیمت 66,045
قیمت دیروز 64,275
بازه روز 66,045 63,000
قیمت مجاز 67,488 61,062
بازه هفته 67,001 64,301
بازه سال - -
P/E 133664078
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 153,360

معاملات

تعداد معاملات 194
حجم معاملات 124,283
ارزش معاملات 7.883 میلیارد
ارزش بازار 63.589 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 123,104 111,094
حقوقی 1,179 13,189
تعداد خرید فروش
مجموع 95 40
حقیقی 94 37
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 763.704 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 4,764 63,000 63,796 169 1
1 50 62,900 63,799 1,600 2
1 42 62,001 63,800 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65