قیمت پایانی تغییر درصد
27,317 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,631 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,317 0.00 0.00
اولین قیمت 27,631
قیمت دیروز 27,317
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57420334
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,295 27,630 32,000 30 1
1 5,400 27,500 0 0 0
1 2,761 27,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65