قیمت پایانی تغییر درصد
21,766 81.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 21,938 91.00 0.42
قیمت پایانی 21,766 81.00 0.37
اولین قیمت 21,680
قیمت دیروز 21,847
بازه روز 21,938 21,114
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45752132
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 79,279
ارزش معاملات 1.699 میلیارد
ارزش بازار 21.766 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66,279 71,542
حقوقی 13,000 7,737
تعداد خرید فروش
مجموع 31 14
حقیقی 29 13
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 114.554 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,024 21,500 21,935 1,000 1
1 2,000 21,115 21,937 1,000 1
2 200,000 21,100 21,940 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65