قیمت پایانی تغییر درصد
36,210 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,210 0.00 0.00
اولین قیمت 35,748
قیمت دیروز 36,210
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 76113420
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 35,251 35,900 9,079 2
2 520 35,250 36,000 160 1
2 1,113 35,111 37,000 1,807 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65