قیمت پایانی تغییر درصد
20,172 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,172 0.00 0.00
اولین قیمت 19,694
قیمت دیروز 20,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,180 19,164
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42401544
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,511 18,913 30,000 30 1
1 1,000 18,002 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65