قیمت پایانی تغییر درصد
20,399 948.00 4.87

داده ها

آخرین معامله 20,423 972.00 5.00
قیمت پایانی 20,399 948.00 4.87
اولین قیمت 20,249
قیمت دیروز 19,451
بازه روز 20,423 20,000
قیمت مجاز 20,423 18,479
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42878698
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 405,059
ارزش معاملات 8.263 میلیارد
ارزش بازار 20.399 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 405,059 340,059
حقوقی 0 65,000
تعداد خرید فروش
مجموع 65 86
حقیقی 65 84
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.326 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 48,372 20,423 21,059 13 1
1 250 20,300 32,000 30 1
1 53 20,242 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65