قیمت پایانی تغییر درصد
1,172 3.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 1,175 6.00 0.51
قیمت پایانی 1,172 3.00 0.26
اولین قیمت 1,159
قیمت دیروز 1,169
بازه روز 1,194 1,158
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 108996
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 969
حجم معاملات 10.113 میلیون
ارزش معاملات 11.849 میلیارد
ارزش بازار 8.204 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.113 میلیون 10.113 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 365 196
حقیقی 365 196
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,569 1,173 1,178 25,869 1
2 16,000 1,171 1,179 17,879 2
15 851,548 1,170 1,180 135,300 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65