قیمت پایانی تغییر درصد
2,272 39.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 2,288 23.00 1.00
قیمت پایانی 2,272 39.00 1.69
اولین قیمت 2,196
قیمت دیروز 2,311
بازه روز 2,363 2,196
قیمت مجاز 2,426 2,196
بازه هفته 2,361 2,141
بازه سال - -
P/E 211296
تعداد سهام 9.35 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,496
حجم معاملات 37.886 میلیون
ارزش معاملات 86.088 میلیارد
ارزش بازار 21.243 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.316 میلیون 35.91 میلیون
حقوقی 4.57 میلیون 1.977 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 752 755
حقیقی 746 753
حقوقی 6 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.892 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 14,400 2,280 2,288 6,495 1
1 2,000 2,276 2,289 34,500 1
1 4,400 2,270 2,290 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65