قیمت پایانی تغییر درصد
1,650 13.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 1,659 4.00 0.24
قیمت پایانی 1,650 13.00 0.78
اولین قیمت 1,649
قیمت دیروز 1,663
بازه روز 1,675 1,625
قیمت مجاز 1,746 1,580
بازه هفته 1,739 1,635
بازه سال - -
P/E 153450
تعداد سهام 9.35 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,802
حجم معاملات 36.952 میلیون
ارزش معاملات 60.982 میلیارد
ارزش بازار 15.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 36.34 میلیون 36.26 میلیون
حقوقی 611,300 692,204
تعداد خرید فروش
مجموع 893 404
حقیقی 889 401
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 133.492 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 81,274 1,662 1,665 6,665 2
2 109,252 1,658 1,665 6,665 2
1 5,216 1,655 1,666 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65