قیمت پایانی تغییر درصد
1,137 4.00 0.35

داده ها

آخرین معامله 1,130 11.00 0.96
قیمت پایانی 1,137 4.00 0.35
اولین قیمت 1,141
قیمت دیروز 1,141
بازه روز 1,160 1,121
قیمت مجاز 1,198 1,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 105741
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 622
حجم معاملات 5.128 میلیون
ارزش معاملات 5.833 میلیارد
ارزش بازار 7.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.063 میلیون 5.128 میلیون
حقوقی 65,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 180 233
حقیقی 177 233
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 74.474 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 97,362 1,127 1,131 5,000 1
3 66,460 1,125 1,132 40,192 2
7 329,000 1,120 1,134 74,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65