قیمت پایانی تغییر درصد
13,615 277.00 1.99

داده ها

آخرین معامله 13,500 392.00 2.82
قیمت پایانی 13,615 277.00 1.99
اولین قیمت 13,998
قیمت دیروز 13,892
بازه روز 13,999 13,317
قیمت مجاز 14,586 13,198
بازه هفته 14,500 12,600
بازه سال - -
P/E -2096710
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 844
حجم معاملات 2.1 میلیون
ارزش معاملات 28.597 میلیارد
ارزش بازار 6.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.38 میلیون 2.081 میلیون
حقوقی 720,753 19,401
تعداد خرید فروش
مجموع 185 213
حقیقی 182 210
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 9.549 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 13,950 13,950 71,761 13
1 345 13,461 13,960 7,800 1
1 4,500 13,418 13,990 19,714 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65