قیمت پایانی تغییر درصد
7,358 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,397 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,358 0.00 0.00
اولین قیمت 7,045
قیمت دیروز 7,358
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1133132
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,587 7,397 0 0 0
1 2,200 6,631 0 0 0
1 5,400 6,411 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65