قیمت پایانی تغییر درصد
9,011 429.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 9,011 429.00 5.00
قیمت پایانی 9,011 429.00 5.00
اولین قیمت 9,011
قیمت دیروز 8,582
بازه روز 9,011 9,011
قیمت مجاز 9,011 8,153
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1387694
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 208,231
ارزش معاملات 1.876 میلیارد
ارزش بازار 4.055 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 208,231 208,231
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 63
حقیقی 4 63
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
121 985,491 9,011 15,536 22,421 2
1 10,450 9,007 0 0 0
1 331 9,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65