قیمت پایانی تغییر درصد
5,082 687.00 15.63

داده ها

آخرین معامله 5,149 754.00 17.16
قیمت پایانی 5,082 687.00 15.63
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,395
بازه روز 5,250 5,000
قیمت مجاز 6,167 5,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -782628
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 54
حجم معاملات 266,730
ارزش معاملات 1.356 میلیارد
ارزش بازار 1.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,730 266,730
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 23
حقیقی 36 23
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 254.1 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,219 5,149 5,157 1,000 1
1 2,380 5,100 5,180 3,000 1
1 500 5,074 5,240 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65