قیمت پایانی تغییر درصد
22,998 202.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 22,949 153.00 0.67
قیمت پایانی 22,998 202.00 0.89
اولین قیمت 22,100
قیمت دیروز 22,796
بازه روز 23,549 21,657
قیمت مجاز 23,935 21,657
بازه هفته 23,500 21,489
بازه سال - -
P/E -3541692
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 800
حجم معاملات 5.189 میلیون
ارزش معاملات 119.331 میلیارد
ارزش بازار 10.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.159 میلیون 5.156 میلیون
حقوقی 30,100 32,931
تعداد خرید فروش
مجموع 200 234
حقیقی 198 230
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 65.107 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 800 22,701 22,949 4,520 3
1 100 22,700 22,950 15,050 2
1 830 22,682 22,984 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65