قیمت پایانی تغییر درصد
6,888 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,908 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,888 0.00 0.00
اولین قیمت 7,100
قیمت دیروز 6,888
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,167 5,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1060752
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,379 6,871 6,908 850 1
1 1,000 6,866 6,909 1,000 1
1 500 6,865 6,910 2,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65