قیمت پایانی تغییر درصد
5,908 128.00 2.12

داده ها

آخرین معامله 5,870 166.00 2.75
قیمت پایانی 5,908 128.00 2.12
اولین قیمت 6,150
قیمت دیروز 6,036
بازه روز 6,150 5,860
قیمت مجاز 6,337 5,735
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -909832
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 140
حجم معاملات 403,737
ارزش معاملات 2.385 میلیارد
ارزش بازار 1.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 312,098 402,989
حقوقی 91,639 748
تعداد خرید فروش
مجموع 78 36
حقیقی 74 35
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 536.984 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,853 5,865 3,560 1
3 18,676 5,850 5,899 700 1
3 53,950 5,800 5,928 2,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65