داده ها

آخرین معامله 4,210 196.00 4.45
قیمت پایانی 4,405 1.00 0.02
اولین قیمت 4,195
قیمت دیروز 4,406
بازه روز 4,210 4,195
قیمت مجاز 4,626 4,186
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 881000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,661

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 525
ارزش معاملات 2.21 میلیون
ارزش بازار 484.359 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 525 525
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,283 4,213 4,440 1,300 2
1 1,500 4,212 4,447 10,000 1
1 8,000 4,211 4,448 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65