داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,955 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,069 4,587
بازه هفته 4,794 4,455
بازه سال - -
P/E 991000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 118,511

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 544.835 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 96 4,999 5,060 5,000 1
3 11,390 4,800 5,068 13,813 1
1 970 4,650 5,069 23,217 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65