قیمت پایانی تغییر درصد
11,302 435.00 3.71

داده ها

آخرین معامله 11,160 577.00 4.92
قیمت پایانی 11,302 435.00 3.71
اولین قیمت 12,199
قیمت دیروز 11,737
بازه روز 12,199 11,151
قیمت مجاز 12,323 11,151
بازه هفته 13,374 12,071
بازه سال - -
P/E 2260400
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 443
حجم معاملات 934,312
ارزش معاملات 10.56 میلیارد
ارزش بازار 1.243 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 868,044 959,044
حقوقی 91,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 160 118
حقیقی 159 118
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.028 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 11,151 11,290 1,940 1
0 0 0 11,300 4,385 2
0 0 0 11,390 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65