داده ها

آخرین معامله 4,599 13.00 0.28
قیمت پایانی 4,592 20.00 0.43
اولین قیمت 4,550
قیمت دیروز 4,612
بازه روز 4,700 4,509
قیمت مجاز 5,109 4,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 918400
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,937

معاملات

تعداد معاملات 135
حجم معاملات 380,703
ارزش معاملات 1.748 میلیارد
ارزش بازار 504.921 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 380,703 380,703
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 45 64
حقیقی 45 64
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,000 4,551 4,599 17,822 4
1 10,685 4,550 4,600 68,555 3
1 4,674 4,510 4,610 3,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65