قیمت پایانی تغییر درصد
13,431 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,431 0.00 0.00
اولین قیمت 13,516
قیمت دیروز 13,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,144 12,798
بازه هفته 13,999 13,100
بازه سال - -
P/E 2686200
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,892 13,390 13,431 100 1
1 200 13,385 13,439 13,500 1
1 80 13,383 13,588 1,534 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65