قیمت پایانی تغییر درصد
16,220 340.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 16,248 368.00 2.32
قیمت پایانی 16,220 340.00 2.14
اولین قیمت 16,500
قیمت دیروز 15,880
بازه روز 16,500 15,898
قیمت مجاز 16,674 15,086
بازه هفته 15,697 14,200
بازه سال - -
P/E 3244000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 246,324
ارزش معاملات 3.995 میلیارد
ارزش بازار 1.783 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 247,324 247,324
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 81 79
حقیقی 81 79
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 16,249 16,350 1,000 1
1 1,555 16,248 16,361 400 1
1 2,137 16,245 16,379 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65