داده ها

آخرین معامله 5,028 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,016 0.00 0.00
اولین قیمت 4,770
قیمت دیروز 5,016
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,109 4,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1003200
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,937

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 551.543 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,000 5,029 12,453 1
1 22,278 4,981 5,030 3,913 1
1 50,000 4,976 5,078 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65