قیمت پایانی تغییر درصد
12,541 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,541 0.00 0.00
اولین قیمت 12,296
قیمت دیروز 12,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,963 11,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2759020
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.271 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 858 12,445 12,498 6,230 1
1 500 12,443 12,680 2,500 1
2 10,100 12,441 12,694 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65