قیمت پایانی تغییر درصد
7,868 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,903 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,868 0.00 0.00
اولین قیمت 7,883
قیمت دیروز 7,868
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1730960
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.934 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 64,953 7,903 11,326 3,000 1
1 1,900 7,889 0 0 0
1 250 7,870 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65