قیمت پایانی تغییر درصد
5,760 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,760 0.00 0.00
اولین قیمت 5,899
قیمت دیروز 5,760
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,962 5,396
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1267200
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.88 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,795 5,655 5,679 19,350 1
1 3,861 5,651 5,760 10,000 1
1 10,000 5,650 5,800 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65