قیمت پایانی تغییر درصد
13,547 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,547 0.00 0.00
اولین قیمت 13,599
قیمت دیروز 13,547
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,904 13,486
بازه هفته 14,800 13,610
بازه سال - -
P/E 2980340
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.774 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 1,564 13,486 13,490 778 1
1 460 13,455 13,500 2,000 1
1 2,000 13,440 13,567 1,870 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65