قیمت پایانی تغییر درصد
16,153 778.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 16,085 846.00 5.00
قیمت پایانی 16,153 778.00 4.60
اولین قیمت 16,800
قیمت دیروز 16,931
بازه روز 16,800 16,085
قیمت مجاز 17,777 16,085
بازه هفته 18,895 18,174
بازه سال - -
P/E 3553660
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 865
حجم معاملات 1.263 میلیون
ارزش معاملات 20.401 میلیارد
ارزش بازار 8.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.207 میلیون 1.263 میلیون
حقوقی 56,200 0
تعداد خرید فروش
مجموع 519 134
حقیقی 517 134
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 907.799 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 65 15,605 16,085 378,888 50
0 0 0 16,173 110 1
0 0 0 16,200 3,689 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65