قیمت پایانی تغییر درصد
6,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,139 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,155 0.00 0.00
اولین قیمت 6,220
قیمت دیروز 6,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1354100
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,172 6,136 6,140 14,069 1
1 616 6,135 6,158 3,202 1
1 811 6,131 6,200 25,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65