قیمت پایانی تغییر درصد
12,494 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,494 0.00 0.00
اولین قیمت 12,512
قیمت دیروز 12,494
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2748680
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.247 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 476 12,790 12,800 5,661 1
2 2,300 12,660 12,840 1,740 1
1 2,000 12,659 12,845 14,121 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65