داده ها

آخرین معامله 2,750 148.00 5.69
قیمت پایانی 2,642 40.00 1.54
اولین قیمت 2,602
قیمت دیروز 2,602
بازه روز 2,750 2,602
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 14
حجم معاملات 58,787
ارزش معاملات 155.299 میلیون
ارزش بازار 620.343 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 58,787 58,787
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 6
حقیقی 9 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65