داده ها

آخرین معامله 8,499 196.00 2.25
قیمت پایانی 8,499 196.00 2.25
اولین قیمت 8,499
قیمت دیروز 8,695
بازه روز 8,499 8,499
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 18,240
ارزش معاملات 155.022 میلیون
ارزش بازار 1.996 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18,240 18,240
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 2
حقیقی 7 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65