داده ها

آخرین معامله 2,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,700 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,700
بازه روز 2,700 2,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,700 2,700
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8
حجم معاملات 53,654
ارزش معاملات 144.866 میلیون
ارزش بازار 633.961 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 43,681 43,681
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 1
حقیقی 6 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65