قیمت پایانی تغییر درصد
25,131 1,196.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 25,131 1,196.00 5.00
قیمت پایانی 25,131 1,196.00 5.00
اولین قیمت 25,131
قیمت دیروز 23,935
بازه روز 25,131 25,131
قیمت مجاز 25,131 22,739
بازه هفته 24,200 22,149
بازه سال - -
P/E 12439845
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 107,911
ارزش معاملات 2.712 میلیارد
ارزش بازار 5.692 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 107,911 107,911
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 30
حقیقی 3 30
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 334,320 25,131 0 0 0
1 500 25,120 0 0 0
1 237 25,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65