قیمت پایانی تغییر درصد
13,950 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,950 0.00 0.00
اولین قیمت 13,950
قیمت دیروز 13,950
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,056 9,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6905250
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 101,280 13,950 24,559 2,000 1
1 50,000 13,900 24,560 7,982 6
1 2,000 13,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65