قیمت پایانی تغییر درصد
8,759 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,759 0.00 0.00
اولین قیمت 8,410
قیمت دیروز 8,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,200 8,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4335705
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.752 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 8,410 8,800 423 2
1 5,358 8,401 8,990 8,982 1
1 2,000 8,325 8,991 14,880 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65