قیمت پایانی تغییر درصد
22,393 1,098.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 22,317 1,174.00 5.00
قیمت پایانی 22,393 1,098.00 4.67
اولین قیمت 23,510
قیمت دیروز 23,491
بازه روز 24,000 22,317
قیمت مجاز 24,665 22,317
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11084535
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 147,456
ارزش معاملات 3.302 میلیارد
ارزش بازار 5.072 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 147,256 147,456
حقوقی 200 0
تعداد خرید فروش
مجموع 41 22
حقیقی 40 22
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.479 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 22,317 288,344 31
0 0 0 22,980 100 1
0 0 0 23,000 650 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65