قیمت پایانی تغییر درصد
10,068 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,068 0.00 0.00
اولین قیمت 10,095
قیمت دیروز 10,068
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,056 9,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4983660
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 9,781 10,400 1,000 1
1 1,019 9,766 10,438 200 1
1 1,050 9,755 10,450 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65