قیمت پایانی تغییر درصد
45,288 2,048.00 4.74

داده ها

آخرین معامله 45,402 2,162.00 5.00
قیمت پایانی 45,288 2,048.00 4.74
اولین قیمت 44,899
قیمت دیروز 43,240
بازه روز 45,402 44,000
قیمت مجاز 45,402 41,078
بازه هفته 43,258 33,200
بازه سال - -
P/E 22417560
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 232
حجم معاملات 288,381
ارزش معاملات 13.06 میلیارد
ارزش بازار 10.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,417 288,381
حقوقی 71,964 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 75
حقیقی 89 75
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.259 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 30,083 45,402 0 0 0
1 97 45,400 0 0 0
2 7,781 45,232 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65