قیمت پایانی تغییر درصد
9,241 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,275 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,241 0.00 0.00
اولین قیمت 9,275
قیمت دیروز 9,241
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,275 8,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4574295
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.848 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 407,848 9,275 0 0 0
1 6,000 8,881 0 0 0
1 1,026 8,870 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65