قیمت پایانی تغییر درصد
8,814 106.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 9,143 435.00 5.00
قیمت پایانی 8,814 106.00 1.22
اولین قیمت 9,100
قیمت دیروز 8,708
بازه روز 9,143 8,600
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19664034
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 41
حجم معاملات 254,260
ارزش معاملات 2.241 میلیارد
ارزش بازار 3.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4,260 204,260
حقوقی 250,000 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 11 27
حقیقی 10 26
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.763 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 953 8,755 9,143 50,000 4
1 150 8,701 9,187 500 1
1 15,000 8,700 9,350 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65