قیمت پایانی تغییر درصد
7,224 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,382 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,224 0.00 0.00
اولین قیمت 7,020
قیمت دیروز 7,224
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16116744
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.803 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 476 7,350 7,382 1,098 1
1 580 7,300 7,390 1,000 1
1 300 7,162 7,400 3,914 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65