قیمت پایانی تغییر درصد
9,966 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,985 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,966 0.00 0.00
اولین قیمت 9,898
قیمت دیروز 9,966
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,464 9,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22234146
تعداد سهام 288 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 9,800 10,154 192 1
1 250 9,341 10,169 100 1
0 0 0 10,190 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/22)

65