قیمت پایانی تغییر درصد
11,100 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,146 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,100 0.00 0.00
اولین قیمت 11,300
قیمت دیروز 11,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24764100
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,264 10,200 11,310 98 1
1 10,000 9,850 11,431 255 1
0 0 0 11,470 133 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65