قیمت پایانی تغییر درصد
13,624 387.00 2.76

داده ها

آخرین معامله 13,956 55.00 0.39
قیمت پایانی 13,624 387.00 2.76
اولین قیمت 14,250
قیمت دیروز 14,011
بازه روز 14,250 13,322
قیمت مجاز 14,711 13,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30395144
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 400,000
ارزش معاملات 5.45 میلیارد
ارزش بازار 5.286 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 400,000 350,000
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 124 62
حقیقی 124 61
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 681.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 728 13,910 14,170 1,079 2
1 2,909 13,909 14,200 1,700 1
1 100 13,750 14,239 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65