قیمت پایانی تغییر درصد
29,162 881.00 3.12

داده ها

آخرین معامله 29,695 1,414.00 5.00
قیمت پایانی 29,162 881.00 3.12
اولین قیمت 29,695
قیمت دیروز 28,281
بازه روز 29,695 27,800
قیمت مجاز 29,695 26,867
بازه هفته 26,935 23,376
بازه سال - -
P/E 65060422
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 1,178
حجم معاملات 2.092 میلیون
ارزش معاملات 61.001 میلیارد
ارزش بازار 11.315 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.092 میلیون 2.002 میلیون
حقوقی 0 89,795
تعداد خرید فروش
مجموع 581 268
حقیقی 581 262
حقوقی 0 6
تغییر حقوقی به حقیقی 2.619 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
102 184,592 29,695 0 0 0
2 534 29,694 0 0 0
2 400 29,599 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65