قیمت پایانی تغییر درصد
9,043 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,043 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,043
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,390 8,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20174933
تعداد سهام 288 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 313,572 9,390 0 0 0
3 25,000 9,000 0 0 0
3 6,128 8,509 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65