قیمت پایانی تغییر درصد
28,626 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,517 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,626 0.00 0.00
اولین قیمت 30,300
قیمت دیروز 28,626
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,403 28,413
بازه هفته 31,000 30,000
بازه سال - -
P/E 46459998
تعداد سهام 93.558 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,423

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 129 28,518 28,999 40 1
1 1,199 28,517 29,269 3,671 1
1 4,884 28,516 29,270 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65