قیمت پایانی تغییر درصد
22,088 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,088 0.00 0.00
اولین قیمت 22,794
قیمت دیروز 22,088
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,343 21,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35848824
تعداد سهام 93.558 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,423

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 265 21,500 22,100 2,286 1
1 50 21,401 22,497 600 1
3 12,000 21,400 22,550 4,385 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65