قیمت پایانی تغییر درصد
24,866 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,917 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,866 0.00 0.00
اولین قیمت 24,580
قیمت دیروز 24,866
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,857 41,491
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40357518
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 14,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 870.31 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 66 24,659 24,918 97,765 4
1 100 24,654 28,500 1,000 1
1 100 24,651 43,108 270 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65