قیمت پایانی تغییر درصد
47,520 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,898 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,520 0.00 0.00
اولین قیمت 47,928
قیمت دیروز 47,520
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 47,928 43,364
بازه هفته 43,824 36,562
بازه سال - -
P/E 77124960
تعداد سهام 93.558 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,423

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 47,701 47,900 1,800 1
1 5,000 46,500 47,928 150 1
1 650 46,010 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65