داده ها

آخرین معامله 41,633 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,749 0.00 0.00
اولین قیمت 41,633
قیمت دیروز 43,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,936 41,562
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71004627
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 14,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.531 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 41,562 134,235 23
0 0 0 41,633 100 1
0 0 0 42,034 298 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65