داده ها

آخرین معامله 31,694 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,195 0.00 0.00
اولین قیمت 32,850
قیمت دیروز 31,195
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,754 29,636
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50629485
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 16,002

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,187 31,570 33,900 463 1
1 570 31,560 33,992 1,000 1
1 55 31,170 33,996 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65