قیمت پایانی تغییر درصد
2,316 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,316 0.00 0.00
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,316
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,962 1,776
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 141276
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.388 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,700 2,226 2,339 35,000 1
1 500 2,108 2,399 4,500 1
0 0 0 2,400 10,557 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65