قیمت پایانی تغییر درصد
1,818 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,858 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,818 0.00 0.00
اولین قیمت 1,770
قیمت دیروز 1,818
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,962 1,776
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110898
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 868,276 1,858 1,860 5,000 1
1 10,000 1,831 1,862 600 1
3 14,000 1,830 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65