قیمت پایانی تغییر درصد
7,985 263.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 7,836 412.00 5.00
قیمت پایانی 7,985 263.00 3.19
اولین قیمت 8,287
قیمت دیروز 8,248
بازه روز 8,287 7,836
قیمت مجاز 8,660 7,836
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 487085
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,246
حجم معاملات 8.238 میلیون
ارزش معاملات 65.781 میلیارد
ارزش بازار 4.786 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.798 میلیون 8.188 میلیون
حقوقی 440,000 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 889 374
حقیقی 888 373
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.114 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 72,000 7,836 7,836 454,583 38
1 350 7,700 7,890 3,000 1
1 1,000 6,585 7,900 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65