قیمت پایانی تغییر درصد
1,802 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,802 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,802 0.00 0.00
اولین قیمت 1,802
قیمت دیروز 1,802
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,962 1,776
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109922
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.08 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,580 1,802 0 0 0
2 6,484 1,800 0 0 0
2 8,600 1,720 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65