قیمت پایانی تغییر درصد
5,976 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,976 0.00 0.00
اولین قیمت 6,089
قیمت دیروز 5,976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,274 5,678
بازه هفته 6,139 5,510
بازه سال - -
P/E 364536
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 5,925 6,150 1,000 1
1 400 5,923 6,159 2,320 2
5 8,600 5,913 6,170 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65