قیمت پایانی تغییر درصد
3,955 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,943 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,955 0.00 0.00
اولین قیمت 4,044
قیمت دیروز 3,955
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,644 3,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71190
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,285 3,934 3,973 13,740 1
1 5,000 3,930 3,974 3,000 1
1 3,000 3,920 3,975 18,475 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65