قیمت پایانی تغییر درصد
3,210 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,245 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,210 0.00 0.00
اولین قیمت 3,221
قیمت دیروز 3,210
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,644 3,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57780
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,163 3,245 4,712 1
1 5,000 3,161 3,247 22,000 1
3 18,900 3,160 3,260 1,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65