قیمت پایانی تغییر درصد
2,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,798 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,777 0.00 0.00
اولین قیمت 2,785
قیمت دیروز 2,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,940 2,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 49986
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,520 2,798 2,799 4,040 1
1 5,000 2,772 2,809 1,000 1
2 9,597 2,771 2,814 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65