قیمت پایانی تغییر درصد
36,028 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,780 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,028 0.00 0.00
اولین قیمت 36,700
قیمت دیروز 36,028
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 187 35,790 35,800 701 2
1 35 35,780 35,940 598 1
1 914 35,700 35,959 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65