قیمت پایانی تغییر درصد
37,734 26.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 37,800 40.00 0.11
قیمت پایانی 37,734 26.00 0.07
اولین قیمت 37,600
قیمت دیروز 37,760
بازه روز 37,900 37,512
قیمت مجاز 39,648 35,872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 257,978

معاملات

تعداد معاملات 233
حجم معاملات 385,212
ارزش معاملات 14.536 میلیارد
ارزش بازار 226.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 135,665 213,260
حقوقی 276,046 198,451
تعداد خرید فروش
مجموع 120 96
حقیقی 116 94
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.928 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 37,740 37,795 4,242 1
1 1,000 37,702 37,798 1,000 1
4 3,152 37,700 37,799 2,602 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65