قیمت پایانی تغییر درصد
39,195 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,195 0.00 0.00
اولین قیمت 38,499
قیمت دیروز 39,195
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 235.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 39,500 39,567 50 1
1 2,038 39,400 39,568 5 1
1 507 39,341 39,580 550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65