قیمت پایانی تغییر درصد
49,306 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 49,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 49,306 0.00 0.00
اولین قیمت 49,444
قیمت دیروز 49,306
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 42,006 38,006
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 295.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,050 49,299 49,300 54,962 4
1 16,000 49,282 49,302 1,897 1
1 92 49,271 49,319 200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65