قیمت پایانی تغییر درصد
36,094 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,094 0.00 0.00
اولین قیمت 36,010
قیمت دیروز 36,094
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 38,733 35,045
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 275,687

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.564 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,374 36,150 36,150 11,026 2
1 1,000 36,072 36,200 4,220 2
1 3,000 36,070 36,250 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65