قیمت پایانی تغییر درصد
1,000,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000,000
قیمت دیروز 1,000,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.05 میلیون 1,000,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,600 1,000,000 1.001 میلیون 200 2
0 0 0 1.001 میلیون 20 1
0 0 0 1.001 میلیون 300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/10/20)

65