قیمت پایانی تغییر درصد
18,441 843.00 4.37

داده ها

آخرین معامله 18,700 584.00 3.03
قیمت پایانی 18,441 843.00 4.37
اولین قیمت 19,400
قیمت دیروز 19,284
بازه روز 19,400 18,320
قیمت مجاز 20,248 18,320
بازه هفته 19,442 17,002
بازه سال - -
P/E 26462835
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 698
حجم معاملات 895,525
ارزش معاملات 16.514 میلیارد
ارزش بازار 4.61 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 895,525 875,525
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 350 181
حقیقی 350 179
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 368.82 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,635 18,600 18,700 8,955 1
1 300 18,550 18,888 1,000 1
1 542 18,400 18,889 471 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65