قیمت پایانی تغییر درصد
11,700 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,700 0.00 0.00
اولین قیمت 11,659
قیمت دیروز 11,700
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,241 11,077
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16789500
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.925 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,490 11,083 11,900 3,086 2
1 449 11,081 11,959 1,000 1
0 0 0 11,998 292 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65