قیمت پایانی تغییر درصد
12,513 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,611 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,513 0.00 0.00
اولین قیمت 12,489
قیمت دیروز 12,513
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,848 9,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17956155
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 87,463 12,611 13,520 146 1
1 2,000 12,592 13,786 2,088 1
1 3 12,455 13,883 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65