قیمت پایانی تغییر درصد
5,984 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,984 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,984 0.00 0.00
اولین قیمت 5,984
قیمت دیروز 5,984
بازه روز 5,984 5,984
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 456,120
ارزش معاملات 2.729 میلیارد
ارزش بازار 2.331 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 456,120 456,120
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 6
حقیقی 38 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65