داده ها

آخرین معامله 2,979 61.00 2.01
قیمت پایانی 3,050 10.00 0.33
اولین قیمت 3,090
قیمت دیروز 3,040
بازه روز 3,130 2,946
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 319
حجم معاملات 1.711 میلیون
ارزش معاملات 5.218 میلیارد
ارزش بازار 1.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.711 میلیون 1.711 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 108 81
حقیقی 108 81
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65