قیمت پایانی تغییر درصد
5,981 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,981 0.00 0.00
اولین قیمت 5,756
قیمت دیروز 5,981
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,064 5,712
بازه هفته 6,490 6,064
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 673,237 6,064 0 0 0
1 16,395 6,063 0 0 0
1 200 6,061 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65