قیمت پایانی تغییر درصد
6,522 128.00 1.92

داده ها

آخرین معامله 6,461 189.00 2.84
قیمت پایانی 6,522 128.00 1.92
اولین قیمت 6,651
قیمت دیروز 6,650
بازه روز 6,693 6,415
قیمت مجاز 6,982 6,318
بازه هفته 6,602 6,270
بازه سال - -
P/E 1160916
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.557 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,598
حجم معاملات 9.296 میلیون
ارزش معاملات 60.632 میلیارد
ارزش بازار 106.915 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.081 میلیون 6.535 میلیون
حقوقی 2.216 میلیون 2.761 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 808 479
حقیقی 803 424
حقوقی 5 55
تغییر حقوقی به حقیقی 3.555 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,460 6,495 5,082 2
1 1,000 6,459 6,497 2,040 1
1 2,000 6,456 6,500 405,355 12

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65