قیمت پایانی تغییر درصد
4,802 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,802 0.00 0.00
اولین قیمت 4,841
قیمت دیروز 4,802
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 854756
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 78.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,335 4,741 4,810 15,000 1
1 10,000 4,721 4,811 1,000 1
1 7,000 4,706 4,821 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65