قیمت پایانی تغییر درصد
4,927 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,881 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,927 0.00 0.00
اولین قیمت 4,901
قیمت دیروز 4,927
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 877006
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 80.768 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,434 4,881 4,900 18,407 1
5 67,220 4,880 4,905 25,855 1
1 222 4,877 4,950 51,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65