قیمت پایانی تغییر درصد
5,059 306.00 6.44

داده ها

آخرین معامله 5,148 395.00 8.31
قیمت پایانی 5,059 306.00 6.44
اولین قیمت 4,990
قیمت دیروز 4,753
بازه روز 5,230 4,967
قیمت مجاز 5,239 4,741
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 900502
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.556 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,980
حجم معاملات 114.149 میلیون
ارزش معاملات 577.53 میلیارد
ارزش بازار 82.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 78.165 میلیون 47.396 میلیون
حقوقی 35.984 میلیون 66.753 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,961 708
حقیقی 1,928 685
حقوقی 33 23
تغییر حقوقی به حقیقی 155.66 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 5,149 5,149 35,000 2
1 10,000 5,071 5,150 30,936 2
1 26,000 5,061 5,153 19,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65