قیمت پایانی تغییر درصد
5,694 20.00 0.35

داده ها

آخرین معامله 5,652 62.00 1.09
قیمت پایانی 5,694 20.00 0.35
اولین قیمت 5,749
قیمت دیروز 5,714
بازه روز 5,809 5,600
قیمت مجاز 5,999 5,429
بازه هفته 5,820 5,280
بازه سال - -
P/E 1013532
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.822 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,080
حجم معاملات 5.586 میلیون
ارزش معاملات 31.806 میلیارد
ارزش بازار 93.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.515 میلیون 4.942 میلیون
حقوقی 1.071 میلیون 643,507
تعداد خرید فروش
مجموع 446 344
حقیقی 429 341
حقوقی 17 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.435 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,909 5,651 5,652 55,584 1
1 1,000 5,640 5,659 1,051 1
1 2,000 5,638 5,664 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65