قیمت پایانی تغییر درصد
4,394 9.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 4,406 21.00 0.48
قیمت پایانی 4,394 9.00 0.21
اولین قیمت 4,428
قیمت دیروز 4,385
بازه روز 4,428 4,332
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 782132
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 183
حجم معاملات 1.158 میلیون
ارزش معاملات 5.097 میلیارد
ارزش بازار 72.031 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 528,624 907,689
حقوقی 629,065 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 56 69
حقیقی 48 67
حقوقی 8 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.666 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,631 4,403 4,406 20,625 1
2 8,746 4,402 4,408 680 1
2 19,020 4,401 4,409 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65