قیمت پایانی تغییر درصد
4,518 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,640 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,518 0.00 0.00
اولین قیمت 4,501
قیمت دیروز 4,518
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,848 4,388
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 804204
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.114 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 74.064 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,364 4,630 4,630 20,399 1
1 10,000 4,623 4,680 10,000 2
1 1,000 4,608 4,694 32,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65