قیمت پایانی تغییر درصد
6,190 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,226 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,190 0.00 0.00
اولین قیمت 6,041
قیمت دیروز 6,190
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 37,748 6,336 6,336 42,957 6
6 90,749 6,335 6,350 19,122 6
1 314 6,236 6,355 1,296 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/22)

65