قیمت پایانی تغییر درصد
5,634 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,635 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,634 0.00 0.00
اولین قیمت 5,747
قیمت دیروز 5,634
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.451 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,349 5,635 5,696 10,840 1
2 1,600 5,621 5,699 250 2
1 500 5,615 5,700 800 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65