قیمت پایانی تغییر درصد
12,113 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,113 0.00 0.00
اولین قیمت 11,300
قیمت دیروز 12,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,421 11,239
بازه هفته 13,130 11,536
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 90 12,149 12,149 8,107 1
2 3,379 12,121 12,150 10,000 1
2 1,209 12,100 12,168 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65