قیمت پایانی تغییر درصد
9,680 435.00 4.30

داده ها

آخرین معامله 9,611 504.00 4.98
قیمت پایانی 9,680 435.00 4.30
اولین قیمت 10,138
قیمت دیروز 10,115
بازه روز 10,138 9,610
قیمت مجاز 10,620 9,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 495
حجم معاملات 1.364 میلیون
ارزش معاملات 13.207 میلیارد
ارزش بازار 14.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.364 میلیون 1.364 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 241 99
حقیقی 241 99
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,183 9,611 9,630 937 1
1 150 9,529 9,740 4,676 1
1 3,000 9,450 9,742 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65