قیمت پایانی تغییر درصد
4,702 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,747 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,702 0.00 0.00
اولین قیمت 4,675
قیمت دیروز 4,702
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,685 4,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7556114
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,706 4,740 2,583 1
1 37,000 4,703 4,790 15,668 1
1 1,000 4,701 4,827 310 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65