قیمت پایانی تغییر درصد
4,186 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,235 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,186 0.00 0.00
اولین قیمت 4,201
قیمت دیروز 4,186
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,420 4,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6726902
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.786 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 464 4,235 4,241 1,559 1
1 30,000 4,210 4,250 100 1
1 4,000 4,201 4,285 2,050 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65