قیمت پایانی تغییر درصد
13,954 109.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 13,750 313.00 2.23
قیمت پایانی 13,954 109.00 0.78
اولین قیمت 14,199
قیمت دیروز 14,063
بازه روز 14,500 13,641
قیمت مجاز 14,766 13,360
بازه هفته 14,708 13,550
بازه سال - -
P/E 22424078
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 713,878

معاملات

تعداد معاملات 2,015
حجم معاملات 3.163 میلیون
ارزش معاملات 44.133 میلیارد
ارزش بازار 25.954 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.662 میلیون 3.087 میلیون
حقوقی 500,500 75,805
تعداد خرید فروش
مجموع 767 607
حقیقی 763 605
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.926 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,488 13,736 13,819 6,236 2
3 273 13,729 13,850 1,225 1
2 1,600 13,728 13,880 75 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65