داده ها

آخرین معامله 1,612 44.00 2.66
قیمت پایانی 1,618 38.00 2.29
اولین قیمت 1,683
قیمت دیروز 1,656
بازه روز 1,695 1,580
قیمت مجاز 1,738 1,574
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 273442
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 1.961 میلیون
ارزش معاملات 3.172 میلیارد
ارزش بازار 1.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.961 میلیون 1.961 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 94 61
حقیقی 94 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 39,638 1,591 1,612 13,516 1
1 4,876 1,590 1,613 18,803 1
1 915 1,584 1,614 9,901 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65