داده ها

آخرین معامله 955 4.00 0.42
قیمت پایانی 955 4.00 0.42
اولین قیمت 964
قیمت دیروز 951
بازه روز 974 946
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 161395
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 642,721
ارزش معاملات 614.085 میلیون
ارزش بازار 859.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 642,721 642,721
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 34
حقیقی 19 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,414 951 955 4,633 1
2 65,177 950 958 15,000 2
1 15,311 949 960 7,981 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65