داده ها

آخرین معامله 2,240 95.00 4.43
قیمت پایانی 2,212 67.00 3.12
اولین قیمت 2,102
قیمت دیروز 2,145
بازه روز 2,252 2,100
قیمت مجاز 2,252 2,038
بازه هفته 2,315 2,081
بازه سال - -
P/E 373828
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 855
حجم معاملات 8.29 میلیون
ارزش معاملات 18.338 میلیارد
ارزش بازار 1.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.29 میلیون 8.29 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 110 257
حقیقی 110 257
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,232 2,240 36,873 5
1 12,000 2,231 2,241 10,263 1
20 975,278 2,230 2,244 1,416 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65