داده ها

آخرین معامله 2,400 29.00 1.22
قیمت پایانی 2,367 4.00 0.17
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,371
بازه روز 2,440 2,265
قیمت مجاز 2,489 2,253
بازه هفته 2,462 2,061
بازه سال - -
P/E 400023
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 2,502
حجم معاملات 23.076 میلیون
ارزش معاملات 54.609 میلیارد
ارزش بازار 2.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.876 میلیون 23.06 میلیون
حقوقی 200,000 15,524
تعداد خرید فروش
مجموع 784 466
حقیقی 783 465
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 436.655 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 300,640 2,400 2,415 20,000 1
1 900 2,397 2,417 10,000 1
1 13,150 2,391 2,420 112,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65