داده ها

آخرین معامله 1,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,423 0.00 0.00
اولین قیمت 1,409
قیمت دیروز 1,423
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 240487
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.281 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 1,405 1,435 9,684 2
1 14,000 1,401 1,437 41,380 4
1 1,000 1,400 2,500 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65