داده ها

آخرین معامله 975 0.00 0.00
قیمت پایانی 956 0.00 0.00
اولین قیمت 945
قیمت دیروز 956
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 161564
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 860.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 921 975 27,515 3
1 5,000 920 976 210,324 13
1 1,400 914 1,021 32,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65