داده ها

آخرین معامله 1,010 41.00 4.23
قیمت پایانی 996 27.00 2.79
اولین قیمت 979
قیمت دیروز 969
بازه روز 1,012 961
قیمت مجاز 1,017 921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 168324
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 505,561

معاملات

تعداد معاملات 431
حجم معاملات 2.93 میلیون
ارزش معاملات 2.918 میلیارد
ارزش بازار 896.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.93 میلیون 2.904 میلیون
حقوقی 0 25,559
تعداد خرید فروش
مجموع 91 88
حقیقی 91 87
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 25.457 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 36,423 1,000 1,015 12,000 2
2 60,000 998 1,016 543,100 19
3 70,000 997 1,017 88,400 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65