داده ها

آخرین معامله 1,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,250 0.00 0.00
اولین قیمت 1,250
قیمت دیروز 1,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,500 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 211250
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 831,161 1,250 0 0 0
1 4,400 1,200 0 0 0
1 8,681 1,145 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65