قیمت پایانی تغییر درصد
4,756 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,756 0.00 0.00
اولین قیمت 4,799
قیمت دیروز 4,756
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,993 4,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 11 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 52.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 100,000 4,085 4,899 1,118 1
0 0 0 4,900 2,988 1
0 0 0 4,903 7,084 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65