قیمت پایانی تغییر درصد
4,976 197.00 4.12

داده ها

آخرین معامله 4,977 198.00 4.14
قیمت پایانی 4,976 197.00 4.12
اولین قیمت 4,877
قیمت دیروز 4,779
بازه روز 5,017 4,779
قیمت مجاز 5,017 4,541
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.216 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,049
حجم معاملات 92.509 میلیون
ارزش معاملات 460.342 میلیارد
ارزش بازار 34.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 60.943 میلیون 32.137 میلیون
حقوقی 31.566 میلیون 60.372 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,807 890
حقیقی 1,778 857
حقوقی 29 33
تغییر حقوقی به حقیقی 143.339 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 111,745 4,970 4,970 26,324 2
2 21,050 4,962 4,977 7,000 1
2 45,900 4,961 4,980 780 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65