قیمت پایانی تغییر درصد
4,176 60.00 1.46

داده ها

آخرین معامله 4,151 35.00 0.85
قیمت پایانی 4,176 60.00 1.46
اولین قیمت 4,180
قیمت دیروز 4,116
بازه روز 4,249 4,082
قیمت مجاز 4,111 3,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.496 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 442
حجم معاملات 4.858 میلیون
ارزش معاملات 20.288 میلیارد
ارزش بازار 29.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.557 میلیون 3.34 میلیون
حقوقی 3.301 میلیون 1.517 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 114 146
حقیقی 110 143
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 7.449 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 4,153 4,199 50,000 1
4 60,000 4,152 4,200 113,000 3
1 959 4,151 4,211 31,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65