قیمت پایانی تغییر درصد
3,803 99.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 3,850 146.00 3.94
قیمت پایانی 3,803 99.00 2.67
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,704
بازه روز 3,855 3,669
قیمت مجاز 4,111 3,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.496 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 752
حجم معاملات 6.901 میلیون
ارزش معاملات 26.246 میلیارد
ارزش بازار 26.621 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.886 میلیون 4.758 میلیون
حقوقی 3.015 میلیون 2.143 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 156 326
حقیقی 146 306
حقوقی 10 20
تغییر حقوقی به حقیقی 3.315 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,500 3,831 3,855 1,122 1
2 1,847 3,830 3,860 100 1
2 44,753 3,820 3,870 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65