قیمت پایانی تغییر درصد
4,549 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,549 0.00 0.00
اولین قیمت 4,490
قیمت دیروز 4,549
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,566 4,132
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.217 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.843 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,500 4,539 4,540 75,463 2
1 2,000 4,530 4,550 3,000 1
1 1,200 4,526 4,553 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65