قیمت پایانی تغییر درصد
37,138 790.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 36,955 973.00 2.57
قیمت پایانی 37,138 790.00 2.08
اولین قیمت 36,056
قیمت دیروز 37,928
بازه روز 37,900 36,056
قیمت مجاز 39,824 36,032
بازه هفته 39,200 36,012
بازه سال - -
P/E 1671210
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 285
حجم معاملات 202,505
ارزش معاملات 7.521 میلیارد
ارزش بازار 42.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 186,895 202,505
حقوقی 15,610 0
تعداد خرید فروش
مجموع 143 63
حقیقی 137 63
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 579.724 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 53 36,933 36,955 187 1
1 100 36,932 37,200 38 1
1 30 36,931 37,700 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65