قیمت پایانی تغییر درصد
25,384 1,121.00 4.62

داده ها

آخرین معامله 25,195 932.00 3.84
قیمت پایانی 25,384 1,121.00 4.62
اولین قیمت 25,399
قیمت دیروز 24,263
بازه روز 25,476 24,910
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1142280
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 836
حجم معاملات 2.342 میلیون
ارزش معاملات 59.439 میلیارد
ارزش بازار 29.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.391 میلیون 2.212 میلیون
حقوقی 950,452 130,000
تعداد خرید فروش
مجموع 261 371
حقیقی 257 369
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 20.826 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,540 25,000 25,195 725 1
1 500 24,915 25,250 1,500 1
2 1,150 24,910 25,300 950 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65