قیمت پایانی تغییر درصد
42,090 701.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 42,200 811.00 1.96
قیمت پایانی 42,090 701.00 1.69
اولین قیمت 40,402
قیمت دیروز 41,389
بازه روز 42,899 40,402
قیمت مجاز 43,458 39,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1894050
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 384
حجم معاملات 911,974
ارزش معاملات 38.385 میلیارد
ارزش بازار 48.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 684,083 338,269
حقوقی 227,891 573,705
تعداد خرید فروش
مجموع 153 129
حقیقی 141 126
حقوقی 12 3
تغییر حقوقی به حقیقی 14.555 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 42,206 42,357 600 1
1 500 42,202 42,375 3,379 3
1 778 42,175 42,400 896 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65