قیمت پایانی تغییر درصد
18,358 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,358 0.00 0.00
اولین قیمت 18,701
قیمت دیروز 18,358
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 826110
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 38,696 18,200 18,299 125 1
1 700 18,170 18,330 900 1
1 7,000 18,151 18,340 334 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65