قیمت پایانی تغییر درصد
24,685 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,660 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,685 0.00 0.00
اولین قیمت 25,001
قیمت دیروز 24,685
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,146 23,656
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1110825
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,000 24,651 24,900 10,000 1
3 54,061 24,650 24,980 985 1
1 2,000 24,500 24,990 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65