قیمت پایانی تغییر درصد
21,660 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,660 0.00 0.00
اولین قیمت 21,400
قیمت دیروز 21,660
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,832 20,658
بازه هفته 24,167 23,402
بازه سال - -
P/E 974700
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.767 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 21,820 21,850 1,795 1
2 19,660 21,800 21,870 2,000 1
1 1,169 21,579 21,880 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65