قیمت پایانی تغییر درصد
4,287 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,496 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,287 0.00 0.00
اولین قیمت 4,496
قیمت دیروز 4,287
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,501 4,073
بازه هفته 4,496 4,278
بازه سال - -
P/E -981723
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 116,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 635.386 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 955,011 4,496 0 0 0
2 1,150 4,282 0 0 0
30 1.196 میلیون 4,278 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/18)

65