قیمت پایانی تغییر درصد
8,150 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,150 0.00 0.00
اولین قیمت 8,150
قیمت دیروز 8,150
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,278 3,872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1866350
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 122,699

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 385,918 8,150 0 0 0
1 1,000 5,600 0 0 0
1 10,000 4,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/4)

65