قیمت پایانی تغییر درصد
3,747 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,924 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,747 0.00 0.00
اولین قیمت 3,924
قیمت دیروز 3,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,731 3,377
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -858063
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,687

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 555.351 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 72,739 3,924 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65