قیمت پایانی تغییر درصد
4,014 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,028 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,014 0.00 0.00
اولین قیمت 3,880
قیمت دیروز 4,014
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,149 3,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136476
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,494 4,010 4,030 5,603 1
5 19,368 4,000 4,040 500 1
1 273 3,993 4,047 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65