قیمت پایانی تغییر درصد
3,771 41.00 1.10

داده ها

آخرین معامله 3,798 68.00 1.82
قیمت پایانی 3,771 41.00 1.10
اولین قیمت 3,701
قیمت دیروز 3,730
بازه روز 3,845 3,610
قیمت مجاز 3,916 3,544
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128214
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 1,015
حجم معاملات 4.377 میلیون
ارزش معاملات 16.506 میلیارد
ارزش بازار 2.263 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.377 میلیون 4.061 میلیون
حقوقی 0 315,777
تعداد خرید فروش
مجموع 423 226
حقیقی 423 223
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.191 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,419 3,780 3,798 16,097 2
2 7,000 3,770 3,800 81,944 9
2 2,420 3,760 3,808 18,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65