قیمت پایانی تغییر درصد
3,765 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,765 0.00 0.00
اولین قیمت 3,789
قیمت دیروز 3,765
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,232 2,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128010
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,883 3,851 3,860 56,898 2
1 1,302 3,820 3,865 1,000 1
1 469 3,781 3,867 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65