قیمت پایانی تغییر درصد
7,486 313.00 4.36

داده ها

آخرین معامله 7,531 358.00 4.99
قیمت پایانی 7,486 313.00 4.36
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,173
بازه روز 7,531 7,190
قیمت مجاز 7,531 6,815
بازه هفته 7,690 7,318
بازه سال - -
P/E 254524
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 874
حجم معاملات 6.023 میلیون
ارزش معاملات 45.089 میلیارد
ارزش بازار 4.492 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.982 میلیون 6.023 میلیون
حقوقی 41,057 0
تعداد خرید فروش
مجموع 262 257
حقیقی 260 257
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 307.353 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 396,960 7,531 7,750 145 1
1 2,000 7,521 7,753 200 1
2 9,000 7,511 8,084 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65