قیمت پایانی تغییر درصد
2,333 19.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 2,342 28.00 1.21
قیمت پایانی 2,333 19.00 0.82
اولین قیمت 2,301
قیمت دیروز 2,314
بازه روز 2,349 2,227
قیمت مجاز 2,429 2,199
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 79322
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 105
حجم معاملات 338,987
ارزش معاملات 790.694 میلیون
ارزش بازار 1.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 338,987 338,987
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 36
حقیقی 33 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,335 2,342 19,300 1
1 432 2,331 2,349 6,000 1
1 4,500 2,312 2,350 40,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65