قیمت پایانی تغییر درصد
3,022 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,022 0.00 0.00
اولین قیمت 3,079
قیمت دیروز 3,022
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,232 2,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 102748
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.813 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 435 3,031 3,048 15,000 1
1 495 3,030 3,050 8,460 1
3 16,700 3,020 3,052 39,830 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65