قیمت پایانی تغییر درصد
2,215 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,170 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,215 0.00 0.00
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,215
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,232 2,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 75310
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 107,500 2,170 2,220 10,000 1
1 10,000 2,167 2,230 5,000 1
6 73,786 2,166 2,235 30,150 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65