قیمت پایانی تغییر درصد
6,089 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,163 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,089 0.00 0.00
اولین قیمت 6,149
قیمت دیروز 6,089
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,225 5,633
بازه هفته 6,200 5,800
بازه سال - -
P/E 207026
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 380 6,071 6,163 868 1
2 13,318 6,070 6,164 3,332 1
2 854 6,069 6,166 3,508 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65