داده ها

آخرین معامله 13,300 601.00 4.73
قیمت پایانی 13,668 969.00 7.63
اولین قیمت 13,499
قیمت دیروز 12,699
بازه روز 13,886 13,300
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.307 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 152,118
ارزش معاملات 2.079 میلیارد
ارزش بازار 209.216 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 152,118 152,118
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 29 55
حقیقی 29 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65