داده ها

آخرین معامله 3,354 38.00 1.12
قیمت پایانی 3,377 15.00 0.44
اولین قیمت 3,480
قیمت دیروز 3,392
بازه روز 3,480 3,352
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -297176
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 97
حجم معاملات 398,714
ارزش معاملات 1.346 میلیارد
ارزش بازار 405.24 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 398,714 398,714
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 33
حقیقی 42 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65