داده ها

آخرین معامله 5,511 501.00 10.00
قیمت پایانی 5,511 501.00 10.00
اولین قیمت 5,511
قیمت دیروز 5,010
بازه روز 5,511 5,511
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -484968
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 1,773
ارزش معاملات 9.771 میلیون
ارزش بازار 661.32 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,538 1,173
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.012 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65