داده ها

آخرین معامله 4,052 23.00 0.57
قیمت پایانی 4,059 30.00 0.74
اولین قیمت 4,129
قیمت دیروز 4,029
بازه روز 4,129 4,011
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -357192
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 168
حجم معاملات 489,991
ارزش معاملات 1.989 میلیارد
ارزش بازار 487.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 489,991 489,991
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 70 72
حقیقی 70 72
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65